bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1914 - 1937

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Y Barri

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • Sefydlu'r Drydedd Reich yn Yr Almaen, Hitler yn ffurfio baner swastika newydd i'w blaid, Plaid Sosialaidd Genedlaethol Yr Almaen, sef y Blaid Natsïaidd.
  • Pob pwll ar gau oherwydd streic y glowyr.
  • Lloyd George yn cael problemau oherwydd y penderfyniad i rannu Iwerddon yn ddwy, ac yn ffurfio'r garfan Heddlu Prydeinig Black and Tans i geisio cadw trefn. 'Roedd rhai o'i gefnogwyr yng Nghymru wedi eu siomi ganddo.
  • Ffurfio Plaid Gomiwnyddol Prydain. Lenin yn ystyried mai glowyr De Cymru oedd byddin flaen y Chwyldro.
  • Sefydlu'r Eglwys yng Nghymru.
  • Sefydlu coleg y Brifysgol yn Abertawe.
  • Y Cyfrifiad yn dangos fod 56% o bobl Llanddeiniolen yn methu siarad Saesneg.
  • 'Doedd neb yn gallu siarad Saesneg ym Modferin, Ll^yn.

Archdderwydd               Dyfed

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Yr Oes Aur'
Enillydd: Neb yn deilwng
Beirnaid: John Morris-Jones, J. J. Williams, R. Williams Parry
Cerddi eraill: Dewi Emrys.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Rhyw bedwar yn unig o'r deg cystadleuydd a fanteisiodd ar y testun penagored i sôn am y Rhyfel Mawr...

Y Goron

Testun. Pryddest, neu Arwrgerdd, ar un o'r testunau canlynol: 'Arglwyddes y Ffynnon', 'Llewelyn Bren', 'Mordaith Brñn', 'Trannoeth y Drin'
Enillydd: James Evans ('Trannoeth y Drin')
Beirniaid: W. J. Gruffydd, Wil Ifan, T. Gwynn Jones

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Er bod optimistiaeth ar ddiwedd y gerdd, cydnabu'r bardd buddugol fod yna anesmwythder wedi'r Rhyfel. Dangosodd James Evans nad oedd y meirwon wedi marw ac y byddent yn codi o'u beddau, yn union fel y golygfeydd hynny o filwyr yn atgyfodi yn ffilm Abel Gance, J'accuse, ym 1919. Am flynyddoedd i ddod fe fydden nhw'n codi o'u beddau ac yn dychwelyd i aflonyddu ar y byw. 'Roedd yn rhaid i rywun ateb y cwestiwn: pwy oedd yn gyfrifol am ladd ieuenctid y cenhedloedd?

Y Fedal Ryddiaith                    Sefydlwyd ym 1937
 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy