bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1914 - 1937

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Corwen

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

 • Arwyddo cytundeb heddwch Versailles.
 • R. Silyn Roberts yn gofyn: 'Beth am y sarhad a ddioddefodd y Cymry adeg y rhyfel? Prin y derfydd gyda'r genhedlaeth hon y chwerwedd sydd wedi deillio o'r fath fwnglera anffodus'.
 • Ffurfio Cynghrair y Cenhedloedd.
 • Blwyddyn o anghydfod diwydiannol gyda 200,000 ar streic, a'r Heddlu, hyd yn oed, yn mynd ar streic, a'r faner goch yn hedfan yn Glasgow.
 • Mussolini yn sefydlu plaid Ffasgaidd yn Yr Eidal.
 • Ymgyrchoedd comiwnyddol yn Yr Almaen, ac ar yr un pryd teimladau gwrth-Iddewig yn eu hamlygu eu hunain yn y wlad.
 • Rutherford yn hollti'r atom.
 • 10,000 yng Nghymru yn marw o'r ffliw Sbaenaidd.
 • Ethol y fenyw gyntaf i'r Senedd.
 • Yr IRA yn dechrau dod i'r amlwg am y tro cyntaf.
 • Renoir yn marw.

Archdderwydd               Dyfed

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Y Proffwyd'
Enillydd: D. Cledlyn Davies
Beirniaid: Pedrog, T. H. Parry-Williams
Cerddi eraill: Yr oedd Dewi Emrys wedi cystadlu eto.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Yn ddi-ddadl, dyma un o'r awdlau buddugol salaf erioed, a gwarth oedd ei chadeirio.

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Morgan Llwyd o Wynedd'
Enillydd: Crwys
Beirniaid: Elfed, T. Gwynn Jones

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Pryddest ddiawen yn y traddodiad cofiannol.

Y Fedal Ryddiaith                    Sefydlwyd ym 1937
 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy