bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1914 - 1937

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Castell-nedd

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • Yn ddisymwth ar Dachwedd 11 daeth y Rhyfel Mawr i ben. Cwympodd 40,000 o Gymry.
  • Oherwydd y gred fod y drefn gyfansoddiadol yn annigonol i ymdrin â'r problemau a fyddai'n codi wedi'r Rhyfel, daeth sôn am sefydlu seneddau rhanbarthol, system ffederal. 'Roedd hyd yn oed y Torïaid yn gefnogol i'r syniad.
  • Deddf yn caniatáu'r bleidlais i ddynion dros 21 a merched dros 30 yn dod i rym.
  • Y Czar a'i deulu yn cael eu llofruddio.
  • Lloyd George yn ennill yn yr Etholiad Cyffredinol.
  • Geni Kyffin Williams yn Llangefni.

Archdderwydd               Dyfed

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Eu Nêr a Folant'
Enillydd: J. T. Job
Beirniaid: John Morris-Jones, J. J. Williams, Dyfed

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Er bod testun fel hwn yn rhoi cyfle i'r beirdd gyfeirio at y Rhyfel, awdl yn yr hen ddull a gafwyd gan aelod o'r hen do, J. T. Job, heb gyfeirio o gwbwl at y lladdfa. Awdl draethodol am draddodiad crefyddol Cymru, 'Hen wlad y Diwygiadau', oedd yr awdl fuddugol.

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Mynachlog Nedd'
Enillydd: D. Emrys Lewis
Beirniaid: Ben Davies, Gwili, Emyr

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

'Doedd dim llawer o arwydd fod y Rhyfel Mawr wedi digwydd yn nwy brif gystadleuaeth lenyddol y 'Steddfod hon. 'Roedd y beirdd a'r pwyllgorau lleol yn byw yn y cyfnod cyn y Rhyfel o hyd. Pryddest hanesyddol ddiawen oedd hon.

Y Fedal Ryddiaith                    Sefydlwyd ym 1937
 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy