bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1900 - 1913

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Wrecsam

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • Cyhoeddi mesur a fyddai'n caniatáu datgysylltu'r Eglwys yng Nghymru.
  • Ail ddarlleniad y mesur i roi hunan-lywodraeth i Iwerddon ond bu protestio yn Ulster.
  • Tactegau'r swffragetiaid yn dwysáu ac yn troi'n dreisiol.
  • Cyhoeddi'r Daily Herald, papur y Blaid Lafur, am y tro cyntaf.
  • Y Titanic yn suddo, 1500 yn boddi.
  • The Miner's Next Step a gyhoeddwyd yn y Rhondda yn galw am newidiadau sylweddol mewn perchnogaeth a rheolaeth glofeydd.
  • Edgar Evans o Rosili yn marw ar daith Scott i Begwn y De.
  • Geni'r cerddor Daniel Jones ym Mhenfro.

Archdderwydd              Dyfed

Y Gadair

Testun. Awdl: ' Y Mynydd'
Enillydd: T. H. Parry-Williams
Beirniaid: John Morris-Jones, Pedrog, Berw

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Wedi i'w gefnder, R. Williams Parry, ennill gyda'i awdl ' Yr Haf' ym Mae Colwyn ddwy flynedd ynghynt, dyma un arall o'r to ifanc cyffrous newydd yn ennill ei gadair gyntaf ac yn creu hanes. Ceir yn yr awdl enghraifft gynnar o un o themâu mawr Parry-Williams, sef ymlyniad wrth fro.

Y Goron

Testun. Pryddest: ' Gerallt Gymro'
Enillydd: T. H. Parry-Williams
Beirniaid: Ben Davies, yr Athro Syr Edward Anwyl, Gwili

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Buddugoliaeth fawr ac Eisteddfod gofiadwy i aelod arall o'r to ifanc o'r beirdd academaidd a rhamantaidd, pobl fel T. Gwynn Jones, R. Silyn Roberts, W. J. Gruffydd ac R. Williams Parry. Pryddest yn y traddodiad cofiannol yw hon eto, ond daeth Parry-Williams ag elfen bersonol i mewn iddi, oherwydd wrth ganu am hiraeth Gerallt am Gymru o Baris yr oedd yn canu ei hiraeth ei hun. Yr oedd yn fyfyriwr yn Freiburg, Yr Almaen, ar y pryd.

Y Fedal Ryddiaith                    Sefydlwyd ym 1937
 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 
 
Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy