bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1900 - 1913

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Llanelli

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • Streic y Penrhyn yn dod i ben.
  • Ffurfio Undeb Cymdeithasol a Gwleidyddol y Merched dan arweiniad Emmeline Pankhurst.
  • Ffurfio Cwmni Moduron Ford.
  • Wilbur ac Orville Wright yn llwyddo i hedfan awyren.
  • Dr Joseph Parry yn marw.
  • Geni'r arlunydd Ceri Richards yn Abertawe.

Archdderwydd           Hwfa Môn

Y Gadair

Testun. Awdl: 'Y Celt
Enillydd: J.T. Job
Beirniaid: Dyfed, Berw, Watcyn Wyn
Cerddi eraill:

Yr ail am y Gadair yn y gystadleuaeth drychinebus hon oedd J. Machreth Rees, sef Prifarddbuddugol y Gadair ym 1904. Isel oedd nifer y cystadleuwyr ac isel oedd y safon.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Roedd tyndra rhwng yr hen a'r newydd yn ei amlygu ei hun yn y cyfnod hwn. Cyfnod o awelon croes. 'Roedd tlodi enbyd ym Mhrydain o hyd ac 'roedd llawer o waith i'w wneud cyn y gellid taflu ymaith yr hen gadwyni a rhodio'n rhydd. 'Roedd tyndra, i ddechrau, rhwng Cymreictod a Phrydeindod, rhwng cenedlaetholdeb ac Imperialaeth. 'Roedd cenedlaetholdeb yn codi yn Iwerddon. Adlewyrchir hyn yn awdl J.T. Job, er mai awdl wael ryfeddol ydyw. 

Y Goron

Testun.'Y Ficer Pritchard'
Enillydd.Rhuddwawr
Beirniaid. Cadfan, Gwili, Mafonwy

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Pryddest ddiffaith hollol yn null y pryddestau cofiannol-fywgraffyddol oedd y bryddest fuddugol, mewn cystadleuaeth wael iawn o ran nifer ac ansawdd.


Y Fedal Ryddiaith                   
Sefydlwyd ym 1937

Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993

Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 

Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy