bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
1900 - 1913

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Lleoliad yr Eisteddfod           Merthyr Tudful

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol

  • Y frenhines Victoria yn marw.
  • Coroni Siôr y Pumed yn Frenin.
  • Marconi yn llwyddo i anfon neges radio ar draws Môr yr Iwerydd.
  • Verdi yn marw.
  • Ffrwydrad yng nglofa'r Universal, Senghenydd,  yn lladd 81.
  • Sefydlu'r gwaith dur cyntaf yn Port Talbot.
  • Poblogaeth Cymru yn dringo dros ddau filiwn.

Archdderwydd              Hwfa Môn

Testun. Awdl: 'Y Diwygiwr'
Enillydd: Dyfed
Beirniaid: Dafydd Morganwg, Berw, J. T. Job.
Cerddi eraill: Un o'r cystadleuwyr aflwyddiannus oedd Ben Bowen eto. Yn
ei awdl ef y ceir yr englyn enwog a welir ar gofebau rhyfel ac ar feddfeini:

Ymdawelaf, mae dwylo Duw ei hun
          Danaf ymhob cyffro;
    Yn nwfn swyn ei fynwes O
    Caf lonydd, caf le i huno.

Ni cheir yr un fflach yn awdl fuddugol ddiflas Dyfed.

Blwyddyn
Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd

Mae sylw gan un o'r beirniaid, J. T. Job, yn ddiddorol, o gofio mai am gerddi ar gynghanedd yn unig, yn hytrach nag awdl, y gofynnir yng nghystadleuaeth y Gadair yn Llanelli:

'Hwyrach rywbryd tuag adeg y Milflwyddiant y gwêl Pwyllgor yr Orsedd yndda agor y gystadleuaeth am y Gadair i gerdd ar unrhyw fesur...'

Y Goron

Testun. Pryddest: 'Tywysog Tangnefedd'
Enillydd: Gwili
Beirniaid: Pedrog, Berw, Ben Davies


Y Fedal Ryddiaith                   
Sefydlwyd ym 1937
 
Tlws y Ddrama                        
Cystadleuaeth gynhlaiwyd rhwng 1961 a 1993
 
Tlws y Cerddor                       
Sefydlwyd ym 1990 

Llyfrau perthnasol

Dau lyfr Canrif o Brifwyl gan Alan Llwyd, Cyhoeddwyr, Barddas. Mis Awst 2000.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy