bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Rhaglen

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
» Canrif O Brifwyl
1900 - 1913
1914 - 1937
1938 - 1955
1956 - 1966
1967 - 1979
1980 - 1999
Radio a Teledu
Ble ar y We

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb

Canrif o Brifwyl

Mae Canrif o Brifwyl yn adrodd hanes Cymru yn ystod yr ugeinfed ganrif drwy gyfrwng yr Eisteddfod Genedlaethol. Ac nid hanes Cymru yn unig, ond y modd y mae'r Cymry wedi newid o safbwynt eu ffordd o feddwl.

Mae hefyd yn adrodd hanes Ewrop a hanes y byd yn gyffredinol, ac yn dangos sut y bu i ddigwyddiadau hanesyddol effeithio ar Gymru ac ar yr Eisteddfod.

Cyflwynwyd Canrif o Brifwyl mewn pedwar cyfrwng; teledu a radio yn ystod Chwefror a Mawrth 2000, a mewn arlein a dau lyfr. Ar yr arlein ceir siawns i ddilyn amlinelliad o gynnwys pob rhaglen, addasiad cyflawn o sgriptiau'r rhaglenni teledu, a llinell amser. 

Ar y llinell amser ceir manylion am brif ddigwyddiadau hanesyddol, a'r Eisteddfod Genedlaethol, ym mhob blwyddyn o'r ugeinfed ganrif. Mae manylion am leoliad pob Eisteddfod, yr Archdderwyddon, a manylion am y prif gystadlaethau llenyddol. Ceir tetsun pob Cadair a Choron ynghyd a manylion o'r beirniaid, yr enillydd, cerdi gwrthodedig ac ymateb a dadansoddiad Alan Llwyd o'r testun, y cerddi, a'r beirniaid. Os oes teitl cerdd wedi ei thanlinellu yna, drwy glicio ar y gerdd, cewch siawns i'w gyda lluniau o'r gyfres deledu.

Mynegwe
Radio a Teledu

 
 

1900-1913 1914-1937 1938-1955 1956-1966 1967-1979 1980-1999


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy