BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Teithio

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Trên Trenau
Dyma wybodaeth am y trenau sy'n gwasanaethu canolbarth Cymru a thu hwnt. Ceir cysylltiadau i amserlenni, prisiau tocynnau a mwy.

National Rail Enquiries
Mae'r wefan yn cynnig gwybodaeth am yr holl gwmnïau trenau ac yn galluogi defnyddwyr i archebu tocynnau a chynllunio teithiau.
Gwefan: www.nationalrail.co.uk
Ffoniwch: 08457 484950

Wales & Borders Trains
Mae'r cwmni yn rhedeg gwasanaeth ar draws Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin.
Gwefan: www.walesandborderstrains.co.uk
Ffoniwch: 029 2043 0090

Heart of Wales
Amserlenni, mapiau rhyngweithiol a gwybodaeth am atyniadau ar hyd y llinell 'Heart of Wales' sy'n rhedeg o'r Amwythig, i lawr trwy ganol canolbarth Cymru i Abertawe.
Gwefan: www.heart-of-wales.co.uk

Central Trains
Yn cynnig gwasanaeth o'r Amwythig a Henffordd i orsafoedd trenau sydd ymhellach i ffwrdd.
Gwefan: www.centraltrains.co.uk

Travel Line Cymru
Os ydych am wybodaeth am siwrnai fyddwch chi ddim fel arfer yn ei theithio, yna mae cynlluniwr taith Travel Line yn ddefnyddiol iawn. Mae'n cynnig cyfuniad o wybodaeth am drenau a bysiau.
Gwefan: www.traveline-cymru.org.uk
Ffoniwch: 0870 6082608

Cymdeithas Teithwyr Trenau Amwythig i Aberystwyth
Mae'r gymdeithas hon yn ymgyrchu am well gwasanaeth trenau ac adnoddau, yn hyrwyddo'r defnydd o'r linell ac yn gweithredu fel gwarchotgi i ddiogelu ei dyfodol. Mae'r wefan yn cynnig hanes y llinell reilffordd sy'n rhedeg o'r Amwythig i Aberystwyth. Gwefan: www.shrewsbury-to-aberystwyth.org.uk

Cwynion Rheilffordd
Mae Pwyllgor Ymgynghorol Defnyddwyr Rheilffyrdd Cymru yn gorff defnyddwyr annibynnol a sefydlwyd er mwyn diogelu buddiannau holl ddefnyddwyr y trenau. Mae'n monitro perfformiad gweithredwyr trenau a gorsafoedd, yn canlyn cwynion, ac yn asesu'r gwasanaethau a gynigir.
Cyfeiriad: St. David's House, Wood Street,
Caerdydd, CF10 1ES.
Ffoniwch: 029 2022 7247


Cyfrannwch

Annette Strauch o Fachynlleth
'Rwy'n hoffi mynd ar y tren! Hefyd yn y canolbarth. Mae ardal yn brydferth iawn, iawn.Mae problem trenau & beiciau yn aml. Dim digon o le (o Fachynlleth i Aberystwyth) i'r beic! Mae trenau yn hwyr yn aml o Aberystwyth. Mae trenau yn araf.'Rwy'n hoffi y gorsaf ym Machynlleth beth bynnag - dim y lle aros yn arbennig (mae'n hen ffasiwn)ond yr adeilad ei hun - a lle sy'n gwerthu coffi.'Rwy'n hoffi gwasanaeth coffi a phethau ar y trenau hefyd.
Sun Feb 8 21:25:29 2009


Oes gennych chi unrhyw sylwadau am drafnidiaeth yn y Canolbarth? Cysylltwch â ni!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy