BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Teithio

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bws Bysiau
Dyma fynediad cyflym i amserlenni lleol a gwybodaeth am gwmnïau bysiau i'ch helpu i drefnu taith ar fws yn yr ardal neu tu hwnt.

Cyngor Sir Ceredigion
Amserlenni, mapiau a gwybodaeth dros y ffôn, i bob un o wasanaethau bws lleol a rhyng-drefol yng Ngheredigion.
Gwefan: www.ceredigion.gov.uk
Ffoniwch: 01545 572515

Cyngor Sir Powys
Gwybodaeth sylfaenol am drafnidiaeth gyhoeddus, a chysylltiadau o fewn y sir, gan gynnwys rhif ffôn desg gymorth.
Gwefan: highways.powys.gov.uk

Travel Line Cymru
Yn cynnig gwybodaeth ddwyieithog am fysiau a threnau lleol a chenedlaethol, amserlenni a chylchdeithiau.
Gwefan: www.traveline-cymru.org.uk
Ffoniwch: 0870 6082608

National Express
Am wybodaeth, archebu gyda cherdyn credid neu unrhyw ymholiadau am deithio neu docynnau, ffoniwch 0870 580 80 80 neu unrhyw asiant tocynnau lleol.
Gwefan: www.gobycoach.com
Ffoniwch: 0121 625 1278 (gwasanaeth 24 awr)

ARRIVA Cymru
O'r orsaf yn Aberystwyth, mae ARRIVA Cymru yn cynnig gwasanaethau bws lleol a rhai rhyng-drefol i drigolion Canolbarth a Gogledd Cymru.
Gwefan: www.arriva.co.uk
Ffoniwch: 0870 608 2608


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy