BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Drenewydd
Linda Griffiths yn y Railway Gig Tân Tanat
Rhian Wyn Williams o Gymdeithas Adloniant Tanat sy'n edrych yn ôl ar Ŵyl Tân Tanat 2007.
Daeth Cymry Cymraeg o bell ac agos i fwynhau Gŵyl Tân Tanat ym Mhenybontfawr ar Fehefin yr 22 a 23, 2007.

Cychwynnodd digwyddiadau'r penwythnos gyda 'Cwis Cymraeg' yn Nhafarn y pentref, Y Railway. Roedd awyrgylch gwych yno ac roedd yn rhagflas dda iawn o'r hyn oedd i ddod - roedd llwyth o bobl lleol o bentrefi a threfi cyfagos ac o drawsdoriad o oedrannau wedi dod at ei gilydd i wneud un peth - mwynhau!

Yn dilyn y noson hynod o lwyddiannus hon (diolch o galon i Arwyn Groe a'i ffrindiau am redeg y cwis), ymlaen felly i'r pnawn Sadwrn. Unwaith eto, roedd yr adloniant yn cael ei gynnal yn y dafarn gartrefol. Cawsom set acwstig gwych gan Linda Griffiths, merch o'r fro. Roedd y croeso cynnes a gafodd hi a'i merch, ynghyd â'r clapio a'r canu aeth ymlaen trwy gydol y pnawn, yn brawf o'i phoblogrwydd.

Codi'r Babell Yn dilyn hyn, symudodd yr hwyl a'r sbri i lawr i gae'r ysgol yn y pentref. Yn ffodus iawn, daliodd y glaw i ffwrdd hyd hanner nos bron, ac fe wnaethom fwynhau perfformiadau gwych gan Frizbee, Vanta a Gola Ola allan yn yr awyr agored! Pan ddaeth y glaw, roedd yn bosib i'r heidiau fynd o dan orchudd y pebyll mawr lle osodwyd y bar a'r bandiau.

Wrth siarad am berfformiadau'r bandiau, dim ond un gair sy'n addas - rhagorol! Llwyddodd y miwsig i ychwanegu at naws hwyliog y noson, a roedd yr awyrgylch yn un o fwynhad ac ymhyfrydu yn y fraint o fod yn Cymro neu Gymraes. Roedd ambell ymwelwyr o dros y ffin yno hefyd, a roedd canmoliaeth mawr ganddynt am y miwsig a'r croeso cawsant yn yr ŵyl.

Frizbee yn cyfweld un o'r trefnwyr Hoffai'r pwyllgor ddiolch i bawb â gefnogodd yr ŵyl, yn enwedig Y Railway, Arian i Bawb Cymru am y cymorth ariannol a'r bechgyn a'r merched lleol wnaeth roi o'u hamser eu hunain i helpu baratoi'r cae ysgol ar gyfer yr ŵyl.

Roedd Gŵyl Tân Tanat eleni wedi atynnu mwy o ymwelwyr nag erioed o'r blaen - rydym nawr yn edrych ymlaen at adeiladau ar y llwyddiant hyn a threfnu Tân Tanat 2008!

gan Rhian Wyn Williams, o Gymdeithas Adloniant Tanat


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Trefi
Radio Cymru
Lluniau
Digwyddiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy