BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Trallwng a'r Ardal
Y Trallwng Y Trallwng a'r Ardal
Mae'r safle hwn yn rhoi sylw i Ogledd Powys. Porwch drwy'r newyddion diweddaraf o'r Trallwng, ac o bentrefi Meifod, Llanfyllin a Llanfair Caereinion.
Pobl yn canu emyn O'r Gorlan
Plu'r Gweinydd
Mehefin 2010

Coffeb Perllan Eglwys Penybontfawr
Yr Ysgub
Mehefin 2010

Y Trallwng Llwybr Glyndŵr
Taith gerdded trwy Bowys ar hyd Llwybr Owain Glyndŵr.
Calon Dw i'n caru'r ardal
Disgyblion Ysgol Dyffryn Banw yn dweud beth mae'n nhw'n ei hoffi am yr ardal hon.
Castell Powis © BCC Hanes Maldwyn
Taith o amgylch ardal 'Mwynder Maldwyn'.
Logo Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Banw Dyddiadur Dyffryn Banw
Lynwen Roberts ac aelodau'r Clwb yng Nghala Mudiad y Ffermwyr Ifanc i ddathlu 70 mlynedd.
Alwyn Richards "Fy Sir Drefaldwyn i"
Alwyn Richards o Bont Llogel yn sôn am ddylanwad yr ardal ar ei fagwraeth.
Meifod Enwau lleoedd diddorol
Rhai enwau lleoedd diddorol a'u hystyron o ardal Meifod a'r Cylch.
Eglwys Llanrhaeadr-ym-Mochnant Hanes Llanrhaeadr-ym-Mochnant
Sarah Bickerton sy'n adrodd hanes un o drefi hynotaf Sir Drefaldwyn.
Meifod Wyddech chi?
Rhestr o ffeithiau diddorol am bentrefi a threfi'r ardal.
Y Trallwng Lluniau lleol
Edrych o gwmpas tref Y Trallwng.
Ceg Tafodiaith leol
Ychwanegwch eirfa hynod yr ardal hon o Gymru i'n geiriadur tafodiaith ar-lein.
Parc Llwydiarth Parc Llwydiarth
Hanes yr adeilad hynod a hanesyddol hwn.
Siân James Siân James
Cantores ac arweinyddes Parti Cut Lloi o Sir Drefaldwyn.
Linda Griffiths Linda Griffiths
Cantores, cyn aelod o'r grŵp Plethyn a chyflwynydd Radio Cymru.
Dolwar Fach Ann Griffiths
Proffeil o'r emynnydd enwog Anne Griffiths.
Dolwar Fach Cofio Emynyddes
Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa yr emynyddes Ann Griffiths 200 mlynedd ers ei marwolaeth yn y Capel Coffa ar 14 Awst 2005.
Iolo Williams Iolo Williams
Adarwr sydd yn gyn swyddog gyda'r RSPB cyn troi yn gyflwynydd teledu ar fywyd gwyllt.
Pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol 03
Cyfle i bori trwy'r archif a hel atgofion am Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau, 2003
Frizbee Gŵyl Maldwyn
Adolygiad o ŵyl Maldwyn 2006 o bapur bro Plu'r Gweunydd.
Kentyucky AFC Gŵyl Tân Tanat
Cynhaliwyd gŵyl Gymraeg yn Llanrhaeadr ym Mochnant ym Mehefin 2005.
Bws BBC Cymru Bws BBC Cymru
Gwefan y bws gyda lluniau o ymweliadau'r bws â'r ardal hon.
Haul Tywydd Y Trallwng
Rhagolygon y tywydd yn ardal Y Trallwng am y pum diwrnod nesaf.
Pont ar Ddyfi Mwy o'r canolbarth
Gwefannau i drefi eraill y canolbarth.
Croeso
Croeso i wefan y Trallwng a'r Cylch. Yma cewch bori trwy gasgliad o luniau amrywiol o drefi a phentrefi lleol; darllen bywgraffiadau diddorol o rai o enwogion mwyaf Sir Drefaldwyn; darllen pigion diddorol o bapur bro "Plu'r Gweunydd;" edrych yn ôl ar safle Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2003; a chyfle i ddweud eich dweud am un o ardaloedd hynotaf Cymru. Rhannwch eich profiadau neu unrhyw luniau sydd gennych trwy gysylltu â ni: canolbarth@bbc.co.uk

Trefi
Digwyddiadau
Radio Cymru
Papurau Bro


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy