BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tregaron
Sgwar Tregaron Tregaron
Tregaron yw'r dref leiaf yng Ngheredigion. Roedd yn fan cyfarfod ar gyfer y porthmyn yn y ddeunawfed ganrif, ond bellach mae'r ardal yn ganolfan ar gyfer pob math o weithgaredd gwledig.
Tim Dewi Stars yn ystod y 1960au cynnar Cychwyniad Dewi Stars FC
Y Barcud
Mehefin 2010

Arwydd Rasus Tregaron Oriel Ardal Tregaron
Cliciwch trwy oriel o luniau o ardal Tregaron.
Llun o'r llyfr Tregaron - Delweddau o dref Wledig Hen luniau
Hen luniau o Dregaron o'r llyfr Tregaron - Delweddau o Dref Wledig.
Elen Bonner Fi yn Fenis
Dyddiadur yr artist Elen Bonner o Dregaron yn cynrychioli Cymru yn y 'Venice Biennale' 2007.
Ceffyl (Llun a dynnwyd yn Sioe Frenhinol 2007) Ffair geffylau
Gwybodaeth am Ffair Ceffylau Bont 28 & 29 Medi, 2007.
Tregaron Adolygiad
'Gwyn eu byd y Tregaroniaid . . ' Adolygiad o lyfr 'Tregaron - Delweddau o Dref Wledig.
Lansio'r llyfr Llyfr hanes
Tregaron - Delweddau o Dref Wledig. Llyfr a lansiwyd yn olrhain hanes mewn llun.
Ifan Tregaron Hiwmor Ifan Tregaron
Adolygiad Dylan Davies o Hiwmor Ifan Tregaron.
Jersey Joio yn Jersey
Jessica Daniels o Ysgol Gynradd Llangeitho yn sgrifennu am ei thaith i Jersey.
Bwa Ystradfflur Adnabod Ardal Tregaron
Taith o gylch ardal Tregaron.
Canolfan y Barcud Canolfan y Barcud
Taith luniau o ganolfan gymunedol y Barcud a darganfod mwy am hanes Tregaron.
Rasus Rasus Tregaron 06
Lluniau o'r Rasus a gynhaliwyd rhwng Awst 24 a 26.
Llun o daith clwb crwydro Caron Clwb Cerdded Crwydro Caron
Dafydd Morgan yn sôn am glwb cerdded bywiog ardal Tregaron.
Twm Sion Cati Twm Sion Cati
Lleidr chwedlonol, ond dyn go-iawn parchus, sy'n gysylltiedig â'r ardal hon.
Llanddewi Brefi Adnabod Llanddewi Brefi
Lloyd Jones sydd yn ein tywys o amgylch pentref Llanddewi Brefi
Eglwys Llanddewi Brefi Dewi Sant
Cysylltir Nawddsant Cymru â Llanddewi Brefi, ger Tregaron.
Joseph Jenkins Joseph Jenkins
Piler cymdeithas Ceredigion a aeth yn swagmon yn Awstralia
Llun o lansiad llyfr Charles Arch Lansiad llyfr Charles
Lluniau o lansiad llyfr Charles Arch a gynhaliwyd yn Neuadd Goffa Pontrhydfendigaid.
Llun o law wrth cyfrifiadur Cyfrannwch chi!
Beth sydd gennych chi i'w ddweud am Dregaron? Cysylltwch â ni i sôn am hanes y dref, anfon lluniau neu ddweud eich dweud!
Ty cartref Ieuan Fardd, Lledrod Ieuan Fardd
Gwybodaeth am yr ysgolhaig Ieuan Fardd gafodd ei eni yn Lledrod.
Canolfan Edward Richard Atgofion Ysgol Edward Richard
Gwyn Griffiths yn hel atgofion am Edward Richard o Ystradmeurig, a'r ysgol sydd bellach yn ganolfan gymunedol.
Bwa ystradfflur Tregaron a Pentrefi Cyfagos
Lluniau o Dregaron a'r pentrefi cyfagos.
Band Digwyddiadau Lleol
Gwybodaeth am ddigwyddiadau yn yr ardal hon.
Delwedd o'r awdur Charles Arch Byw dan y Bwa
Blas ar lyfr Charles Arch, yn rhannu atgofion o gael ei fagu yn ardal Pontrhydfendigaid.
Manylder o furlun Cors Caron Murlun Cors Caron
Hanes prosiect sy'n gysylltiedig â thair ysgol yr ardal i greu murlun ar gyfer Canolfan y Barcud.
Logo y Tywydd Y Tywydd
Rhagolygon y tywydd yn Nhregaron am y pum diwrnod nesa'.
Croeso
Croeso i wefan Tregaron. Yma gallwch edrych ar luniau, darllen am hanes y dref, dysgu fwy am fywyd yn yr ardal hon o Geredigion a dweud eich dweud am dref leiaf y Sir. E-bostiwch ni at canolbarth@bbc.co.uk i ychwanegu eich stori, erthygl neu lun.

Papurau Bro
Trefi
Digwyddiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy