BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Machynlleth Trefi'r ardal
Dewch i wybod mwy am rai o drefi a phentrefi'r ardal ac am y bobl sydd wedi byw yno ar hyd y blynyddoedd. Beth am ddweud eich barn chi am y lle neu anfon straeon am eich milltir sgwâr chi aton ni?
Cofeb ym Mhontrhydfendigaid Bont
Canlyniadau Gŵyl Cerdd Dant 07, Eisteddfod CFfI 06 a mwy o'r Bont ar wefan arbennig y pentref.
Harbwr Aberaeron Aberaeron
Lluniau, erthyglau a fwy o ddathliadau deucanmlwyddiant y dref.
Aberteifi Aberteifi
Safle arbennig gyda lluniau o ŵyl fwyd ac afon y dref.
Y Drenewydd Y Drenewydd
Lluniau, straeon difyr a llawer mwy am Y Drenewydd a'r ardal.
Llanbedr Pont Steffan Llambed
Llanbedr Pont Steffan ar y we - cyfle i chi gyfrannu.
Adeilad du a gwyn yn Y Trallwng Y Trallwng a'r ardal
Gwefan arbennig i'r Trallwng a'r pentrefi cyfagos.
Aberystwyth Aberystwyth
Gwybodaeth, lluniau, erthyglau a newyddion o Aber.
Machynlleth Machynlleth
Erthyglau a newyddion am Fachynlleth a'i phobol, lluniau a mwy.
Llandysul Llandysul
Hanes, atgofion, lluniau ac erthyglau pobl ifanc Llandysul.
Sgwar Tregaron Tregaron
Lluniau, hanes a mwy am hen dref y porthmyn, Tregaron.
Llanidloes Hanes lleol
Erthyglau am hanes trefi a phentrefi canolbarth Cymru.
Murlun Tal-y_bont
Lluniau o Dal-y-bont a'r pentrefi cyfagos.
Croeso
Croeso i'n hadran ar gyfer trefi'r canolbarth sy'n cynnwys hanes a lluniau, erthyglau a gwybodaeth ddefnyddiol.

Lluniau
Llyfrgell Genedlaethol Cymru


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy