BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sioe Frenhinol Cymru
tîm 'Woodfest' Dydd Llun yn y Sioe Fawr
Hanes Dydd Llun yn Sioe Frenhinol Cymru 2010.
Stori Dydd Llun

Dydd Llun yn y Sioe Fawr a mae'r maes yn fwrlwm i gyd. Yr oedd hi'n fore cynnar i lawer gyda'r mynedfa yn agor am 8 o'r gloch y bore. Ar faes y sioe roedd dechrau'r cystadlu yn cylch y gawrtheg, defaid, moch ac wrth gwrs y brif cylch.

Er bod pob blwyddyn yn dod a cystadleuwyr, ymwelwyr ac arddangoswyr newydd mae'r Neuadd Fwyd ar ei newydd wedd ar ol fuddsoddiad o £1.6 miliwn.

Mae'r Neuadd newydd yn galluogi arddangosfeydd o gynyrch cymreig mewn awyrgylch fodern.

O hufen iâ i gimwch mae'r Neuadd yn cynnig rhywbeth i bawb ac yn arwydd o ddiwydiant bwyd llewyrchus ledled Cymru.

Cyfrannwr Ieuengaf y Sioe Frenhinol?

I lawr ar y llyn, 'roedd Mabli, baban naw mis oed yn cymryd rhan mewn arddangosfa o ganwio gyda Clwb y "Gwendraeth Valley Paddlers".

Dywedodd Sioned McCue, aelod o'r clwb ei fod "hi'n bwysig iawn creu diddordeb yn canwio gan ddechrau gyda babanod hyd yn oed!"

Roedd teimlad y digwyddiad yn pwysleisio'r apel traws-cynhedlaethol chwaraeon dwr, sydd wrth gwrs o fudd i'r economi yng Nghymru ond sydd hefyd yn rinwedd nodweddiadol o'r Sioe Fawr yn gyffredinol.

Coedennn!

Un elfen gymharol sefydlog yma yn y Sioe yw'r ardal Coedwigaeth sydd yn cynnwys amrywiaeth o nwyddau pren, cwmnioedd ceidwadwriaeth ac wrth gwrs yr adran chwaraeon coed.

Un aelod o'r draddodiad o torri pren yn erbyn y cloc yw Simon Belfield o Lanelwy cyfarwyddwr tîm 'Woodfest' sydd wedi ei leoli yn y dre.

Er bod ei wreiddiau yn gadarn yng Ngogledd Cymru yr oedd Simon yn awyddus i godi cydnybyddiaeth o natur rhynwladol chwaraeon pren gan nodi bod timau o ar draws y byd yn cystydlu yn y Sioe eleni.

Wrth i'r ddiwrnod cynta dod i ben y teimlad ar faes y sioe oedd bod dyfodol y sioe yn sgîl amrwyiaeth oedrannau y cystadleuwyr heddi yn fwy llachar na hyd yn oed yr heulwen.Eich neges

Rhaid cael 'Flash 9' i weld y ticer ar y ddalen hon. Mae cyfarwyddiadau cam wrth gam yma.

Bywyd Bro
Radio Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy