BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sioe Frenhinol Cymru
Pentref Ieuenctid Pentref Ieuenctid
Lein up y gigs ym Mhentref Ieuenctid y sioe 2010.

Unwaith eto eleni mae CFfI sef Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal y Pentre' Ieuenctid ger maes y Sioe Frenhinol.

Mae pedwar noson o adloniant gwych wedi'u trefnu yn ystod wythnos y Sioe Frenhinol. Mae CFfI Cymru wedi gweithio'n galed i sicrhau'r bandiau gorau - gyda chymysgedd o wahanol ddiddanwyr a fydd yn sicr o blesio pawb.

Min nos, bydd aelodau yn heidio i'r Pentref Ieuenctid er mwyn cael eu diddanu gan amryw o ddiddanwyr.

Mae CFfI Cymru yn cydweithio gyda BBC Radio Cymru ar y nos Sul lle bydd tri band poblogaidd yn perfformio - enillwyr brwydr y bandiau eleni ynghyd â Thebot Piws a Chowbois Rhos Botwnnog.

Bydd y Ministry of Sound adnabyddus yno ar y nos Lun fel rhan o'u taith dros yr haf.

Fe fyddent yn dosbarthu nwyddau am ddim gyda chymorth eu dawnswyr proffesiynol. Greg James, DJ Radio 1 yw'r enw sydd wedi cael ei gadarnhau ar gyfer y nos Fawrth, ac i lan y môr aiff pawb i barti traeth ac mae'r foam yn ôl unwaith eto.

Bydd yr hwyl yn dod i ben ar y nos Fercher gyda bandiau 'tribute' y Stereotonics a'r Slevees.Eich neges

Rhaid cael 'Flash 9' i weld y ticer ar y ddalen hon. Mae cyfarwyddiadau cam wrth gam yma.

Bywyd Bro
Radio Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy