BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SUL
13eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sioe Frenhinol Cymru
Ffermwyr Ifanc yn y sioe
Bu Catrin Haf Jones o Gei Bach o Fudiad Ffermwyr Ifanc Cymru o gwmpas maes y sioe gyda'i chamera yn adrodd ar weithgareddau'r aelodau yn ystod un o wythnosau prysuraf y flwyddyn i'r mudiad.

Dyma ychydig o'r gweithgareddau bu'n mynd ymlaen yn ystod diwrnodau cynta'r wythnos.


Tipi
Mae'r Gorllewin Gwyllt wedi dod i Lanelwedd! next page
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Thema cystadleuthau Mudiad y Ffermwyr Ifanc eleni yw Y Gorllewin Gwyllt, ac er mwyn rhoi blas i ymwelwyr y Sioe o fwrlwm ac ysbryd y gweithgaredd, mae adeilad y C.Ff.I wedi ei addurno gyda phethau tebyg i'r tipi hynod lliwgar yma!
Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Eich neges

Rhaid cael 'Flash 9' i weld y ticer ar y ddalen hon. Mae cyfarwyddiadau cam wrth gam yma.

Bywyd Bro
Radio Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy