BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sioe Frenhinol Cymru
Criw yn y pentref ieuenctid Dyddiadur Delyth: Mercher
Tywydd braf, pryd da mewn bwyty Indiaidd a chawodydd poeth - mae pethau'n gwella yn Llanelwedd yn ôl dyddiadur dydd Mercher Delyth, ond mae'r welis yn dal yn hollbwysig!
Ar ôl gwario cyfnod yn y members bar nos Fawrth penderfynodd pawb i fynd yn ôl i'r tent er mwyn newid a chael cawod! Roedd yr hin yn lyfli, ac roedd yn hyfryd cael eistedd yn yr haul am gyfnod! Hollol wahanol i'r glaw ofnadwy. Roedd grŵp mawr ohonom yn ymlacio, Tom, Tom Melingrug, Jamie, Rich, Sioned a finnau, a cawsom Indian i swper!

Roedd amser yn pasio'n gyflym, ac roedd hi'n hanner awr wedi wyth erbyn i ni gyrraedd Builth! Crwydron rhwng y tafarndai am gyfnod cyn mynd am yr Indian. Ges i Korma a Nann bread, roedd o'n LYFLI! Roedd pawb yn cytuno fod y bwyd yn hyfryd felly, falle fydden ni'n mynd yna eto yfory!

Y pentref ieuenctid Ar ôl y pryd cawsom alwad gan grŵp arall o ffrindiau oedd am ymuno â ni, Geraint, Jenny a Phill! Aethom yn ôl i'r Young Peoples gan rannu diod a sgwrs! Crwydrodd rhai ohonynt i'r adloniant - piti roedd llawer llai o bobl yno o'i gymharu â'r nosweithiau cynt.

Roedd gwellt wedi cael ei osod dros y baw, ac nid oedd unrhyw un i weld fel eu bod yn fwd o'u top i'w gwaelod neithiwr. Ond roedd dal angen welis, ac roedd hyd yn oed yr heddlu yn eu gwisgo! Dywedodd un o'r plismyn wrthaf mai dyna oedd y tro cyntaf iddo wisgo welingtons yn ei yrfa fel heddwas!

Nid oeddem yn y gig am hir gan i ni fynd yn ôl i'r tent, oedd yn llawn pobl! Roedd pawb yn cwympo i gysgu ymhobman.

Pebyll yn y mwd Nath saith aros yn y tent neithiwr - nid oedd llawer o le ac roedd mwd ymhobman gan fod rhai wedi cysgu gyda'u welis ymlaen! Dwi'n meddwl fydd yn rhaid i ni cael carafán blwyddyn nesaf!

Pan godais fore Mercher aeth Tom a finnau i Penmaenau er mwyn cael brecwast gyda mam - sosej a beans buttie neis iawn! Cefais gawod yn Penmeini gan fod eu cawodydd nhw'n well na rhai y Young Peoples! Roedd fy nghawod cyntaf yn oer felly roedd yn rhaid i mi giwio am hanner awr ar gyfer cawod gynnes. Roedd hi'n werth gwneud gan fod y dŵr poeth yn lyfli!

Erbyn i ni gael bws i'r maes roedd y tywydd wedi gwella'n sylweddol gyda'r haul allan! Bu i ni wario'r diwrnod ar y maes yn crwydro stondinau, bwyta a gwylio'r Cosacs. Bu i mi hefyd gwrdd â fy mam a'm mrawd iau er mwyn mwynhau hufen iâ - perffaith yn y tywydd yma! Gobeithio am dywydd da fory.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Eich neges

Rhaid cael 'Flash 9' i weld y ticer ar y ddalen hon. Mae cyfarwyddiadau cam wrth gam yma.

Bywyd Bro
Radio Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy