BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sioe Frenhinol Cymru
Delyth Robinson yn y sioe Dyddiadur Delyth: Mawrth
Ail ddiwrnod ar y maes a chafodd Delyth y profiad rhyfeddaf lle bu cyfaill yn ei gwisgo fel raced denis mewn cystadleuaeth ym mhabell y Ffermwyr Ifanc ...

Treuliodd Tom, Tom Melingrug a finnau weddill prynhawn dydd Llun yn y Granstand yn bwyta dau fag yn llawn dop o doughnuts! Roedden ni'n gwylio dyn oedd yn gallu siarad â'u geffylau ac yn gwneud campau fel gorwedd ar gefn dau geffyl wrth iddynt symud o amgylch y cylch.

Delyth Robinson yn cysgu yn y babellWrth i ni gyrraedd yn ôl i'r babell roedd y cae yn fwy mwdlyd nag erioed. Cafodd Tom ei esgid yn sownd yn y baw a bron a chwympo ar ei wyneb! Ar ôl cael sgwrs ac ymlacio am ychydig yn y babell, aeth y pedwar ohonom ar y bws i Builth. Nid oedd y stryd mor llawn ag yr oedd hi nos Sul ond roedd yn dal i fod sawl person o gwmpas i ni gael sgwrs â nhw. Erbyn i ni gyrraedd yn ôl i'r tent roedd yr adloniant wedi gorffen!

Cafodd Sioned noswaith ddramatig ar ôl iddi gael ei phen yn sownd yn nrws y bws mini! Treuliodd Tom a Tom Melingrug eu noson yn gweiddi "Maite" lawr strydoedd Builth tra mod innau a Meilir yn bwyta take away arall!!!

Noson ddi-gwsg (arall) a chodi i weld fod y haul yn disgleirio - GRÊT!!! Gwisgodd pawb eu shorts a chrysau T a'r welis lliwgar - yr eisin ar y gacen! Er bod yr haul allan mae yna'n dal i fod lot o fwd o gwmpas y lle.

Delyth Robinson wedi ei gwisgo fel raced denis ar faes y sioeCyrhaeddais ar y maes heddiw bore, ac aethom am dro bach i weld beth oedd yn digwydd ger adeilad y ffermwyr ifanc. Cystadleuaeth gwisgo aelod fel rhyw eitem o'r byd chwaraeon! Roedd dwy ferch yn cystadlu o fy nghlwb Ffermwyr Ifanc i, sef Cerri a Mari. Yn anffodus roedd Amy, un o'r aelodau yn sownd mewn traffig felly bu'n rhaid i mi gael fy ngwisgo fel raced denis!!! Mor embarrasing! Cael fy rapio mewn rholiau o ddefnydd brown gyda rhwyd tu ôl fy mhen!

Treuliais weddill y diwrnod yn crwydro'r maes, yn hel pethau am ddim o wahanol stondinau o gwmpas y maes! Mae nawr yn ddiwedd y prynhawn, ac mae pawb yn cyfarfod ym mhabell y Members er mwyn cynllunio noson hwylus arall! Dewch yn ôl i weld sut noson gafon ni - gewch chi'r hanes i gyd yfory.

Dyddiadur dyddiol Delyth o'r Pentref Ieuenctid.

Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Eich neges

Rhaid cael 'Flash 9' i weld y ticer ar y ddalen hon. Mae cyfarwyddiadau cam wrth gam yma.

Bywyd Bro
Radio Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy