BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sioe Frenhinol Cymru
Delyth Robinson Dyddiadur Delyth: Llun
Delyth Robinson yn sôn am hynt a helyntion diwrnod cyntaf y sioe eleni ...

Ar ôl diwrnod hectic ddydd Sul cyrhaeddodd Sioned a finnau lleoliad y young peoples. Erbyn hyn roedd y dynion wedi rhoi'r tent i fyny ac wedi diflannu i Builth felly roeddem yn gorfod cludo ein bagiau ein hunain! Ar ôl sawl trip yn ôl ac ymlaen i'r car roeddem yn barod.

Wedi sawl galwad ffôn roedden ni wedi canfod y bechgyn, Meilir a Tom Melingrug yng nghanol Builth. Roedd y stryd yn llawn dop ac ar ôl sgwrs gydag aelodau eraill ein clwb ffermwyr ifanc a chinese i swper roedd hi'n amser mynd yn ôl i bentre'r young peoples er mwyn gweld pa hwyl oedd i'w gael!

Roedd Mattoidz neu Amheus i glywed yn y cefndir, wel am sŵn. Sgwrs, diod, a newid dillad ac roedd hi'n amser mynd i weld yr adloniant. Roedd Bryn Fôn yn prefformio a phawb yn dawnsio. Roedd hi'n nosweth dda i ddechrau'r wythnos. Erbyn dau o'r gloch roedd y gerddoriaeth wedi peidio ond roedd sawl un yn dal i fwynhau!

Roedd unigolion wedi gorchuddio eu hunain o'u top i'w gwaelod mewn mwd wrth iddyn nhw sglefrio ar hyd eu boliau yn y cae, ond roeddwn i'n gwneud pob ymdrech i osgoi'r unigolion yma.

Roedd ein tent wedi llenwi a phawb wedi canfod rhywle cyfforddus i gysgu, ond roedd llawer yn dal i fod yn prowlio o gwmpas tu allan, ac am bedwar o'r gloch y bore cafodd drws y tent ei agor gan feddwyn oedd ar goll yn gofyn am leoliad ei dent. Sut oedden ni i fod i wybod?!

Wedi noswaith ddigwsg dechreuodd pawb i symud a edrych am fwyd ac am rhyw hanner awr wedi deg roedd y pedwar ohonan ni wedi gwisgo ac yn ymlwybro tua'r sioe fawr. Roedd yn rhaid aros yn y ciw er mwyn cael ticketed members - piti ein bod ni heb fod yn ddigon trefnus i neud hyn dros y we o flaen llaw!

Cafodd fy niwrnod cynta' ar y maes ei dorri'n fyr, gan fod yn rhaid i mi drafeilio adref (i Lanfair Caereinion) i helpu i dacluso'r tŷ ar ôl y llifogydd! Ar ôl treulio amser adra yn gwella'r sefyllfa roeddwn yn rhydd i ddod yn ôl i lawr i'r sioe. A rŵan am 4.30 y prynhawn ryden ni newydd fod yn crwydro'r maes yn bwyta donughts!

Rhagor gan Delyth o'r Pentref Ieuenctid yfory, yn ogystal â lluniau. Os ydych chi am anfon eich lluniau chi aton ni, e-bostiwch canolbarth@bbc.co.uk


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Eich neges

Rhaid cael 'Flash 9' i weld y ticer ar y ddalen hon. Mae cyfarwyddiadau cam wrth gam yma.

Bywyd Bro
Radio Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy