BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pontrhydfendigaid
treialon cŵn defaid Cwrshin mewn cysgod
Ionawr 2009
Cynhelir y treialon cŵn defaid dan-do cyntaf erioed ar 21 Chwefror yng Ngheredigion. Owain Schiavone sy'n adrodd cefndir y stori:

Ddydd Sadwrn 21 Chwefror, am y tro cyntaf erioed caiff cynulleidfa o ganoedd fwynhau campau'r cŵn o glydwch eu seddi. Bydd hwn yn ddigwyddiad unigryw i'r gamp, a lwyfannwyd gyntaf yng Nghymru yn 1873 gan y dyn busnes rhyfeddol R J Lloyd Price o'r Rhiwlas, Y Bala. Mae'r rheolau a osodwyd ganddo ef bryd hynny yn dal mewn bodolaeth i raddau helaeth.

Syniad Charles Arch, ei hun yn rhedwr cŵn defaid yw'r fenter hon. 'Teimlaf ei bod hi'n addas iawn fod camp a ddyfeisiwyd gan Gymro nawr yn cael ei llwyfannu ar ei newydd wedd yn y wlad lle'i cychwynnwyd,' meddai. 'Dylai fod yn ddiwrnod o fwynhad mawr i'r rhai sy'n frwd dros y gamp ac i'r rhai sy'n newydd iddi'

Caiff y treialon eu rhedeg o dan Reolau De Cymru. Bydd y cymalau'n cynnwys cyrchu, rhedeg allan, codi, defnyddio'r Groes Felitaidd a chorlannu. Bydd pump yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol pan ychwanegir cymal arall, pontio.

Y beirniad fydd Kevin Evans o Libanus ger Aberhonddu, enillydd teitl rhyngwladol 2008-09. Gofynnir i'r cystadleuwyr anelu at gorlannu grwpiau o dri neu bedwar oen

Y deuddeg a wahoddwyd yw:
Eryl P Roberts, Padog, Betws-y-coed sydd â'i gŵn ifanc wedi eu gweld yn aml ledled Ewrop ac ym Mhencampwriaeth y Byd.
Medwyn Evans, Llanfachreth, cyn-Gapten Cymru a hyfforddwr a bridiwr o fri.
Colin Gordon, Llanrhidian, Bro Gŵyr, a brofodd i fod yn llwyddiannus gyda chŵn sengl a dyblau.
Meirion Jones, Maesybont, aelod rheolaidd o dîm Cymru ac aelod o'r tîm buddugol ym Mhencampwriaeth y Byd y llynedd.
Idris Morgan, Bontnewydd ger Aberystwyth, hen ben llwyddiannus iawn a gynrychiolodd Gymru droeon.
I B Jones, Capel Bangor, aelod rheolaidd arall o dîm Cymru a hyfforddwr sydd wedi allforio cŵn llwyddiannus.
Nigel Watkins, Llanddeusant, cyn-Gapten ar dîm Cymru ac un o redwyr cŵn mwyaf llwyddiannus Cymru.
Stan Harden, Lamphey, un o gymeriadau mawr y gamp gyda'i wên barod yn cuddio'i benderfyniad.
Mrs Rona Davies, Betws Bledrws, Llambed, gwraig tŷ sydd wedi cynrychioli Cymru ar bob lefel.
Siân Jones, Llangeitho, un arall sydd wedi cystadlu ar bob lefel ac sy'n hyfforddi ei chŵn ei hun o'r cychwyn.
Bert Evans, Bronnant, cyn-Gapten cenedlaethol. Hyfforddwr gwych arall sydd wedi allforio cŵn llwyddiannus.
Jeff Evans, Swyddffynnon, ffermwr lleol sy'n hyfforddi ei gŵn ei hun, a hynny gyda chryn lwyddiant.


Trefi
Radio Cymru
Bws BBC Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy