BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pontrhydfendigaid
Pontrhydygroes Byw yn ardal y Bont
Dewi Siôn Evans o Bontrhydygroes yn sôn am ei fagwraeth a dylanwad traddodiad Eisteddfodau lleol yr ardal ar ei fywyd.

"Cefais fy magu ym Mhontrhydygroes, rhyw bum milltir i'r gogledd o Bontrhydfendigaid. Mynychais Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth ac yna ymlaen i Ysgol Uwchradd Tregaron.

"Un o'r pethau gorau am dyfu i fyny yn yr ardal yma oedd y traddodiad clodwiw o ganu a llefaru a'r diwylliant Cymreig oedd yn perthyn i'r pentrefi a'r pobl. Roedd yr Eisteddfodau yma yn lwyfan cynnar i mi, a heb y profiadau cynnar yma ni fyddai gen i'r hyder i fynd ar lwyfan i ganu.

"Roedd yna deimlad diogel iawn yn y pentrefi yma gyda phawb yn adnabod ei gilydd a doedd dim ofn i grwydro'r ardal oherwydd mi oedd 'na wyneb cyfarwydd ym mhob ffenestr. Roedd yr awyr iach yn un o'r pethau pwysica' am dyfu fyny yng nghefn gwlad Cymru, nid oeddwn yn sylweddoli hynny ar y pryd ond wrth edrych yn ôl roeddwn yn ffodus iawn.

"Efallai mai un o'r pethau negyddol am fyw allan yn y wlad yw'r diffyg digwyddiadau a chlybiau ac yn y blaen sy'n y pentrefi bychain, ond mi roeddwn i'n ffodus o fyw ar fferm gyda'm dau frawd felly roedden ni un ai allan ar y ffferm neu'n chwarae pêl-droed gyda'm brodyr.

"Bum yn aelod o dîm pêl-droed Bont tra'n yr ysgol gynradd a mwynheais y cyfle i gymysgu gyda phlant o'r ysgolion cyfagos. Ar ôl symud i Ysgol Uwchradd Tregaron symudais i chwarae i dîm pêl-droed Tregaron gan fod fy ffrindiau newydd yn chwarae i'r tîm. Bum hefyd yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Trisant lle rwy'n dal yn aelod heddiw, ac rwyf wedi cael amryw o brofiadau a chyfleon gwych tra'n aelod.

"Rwy'n meddwl fod cefn gwlad yn le gwych i gael eich magu ac mae yna ddigon i wneud yno os ydych am fod yn rhan o bethau!"

Gan : Dewi Siôn Evans


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.Trefi
Radio Cymru
Bws BBC Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy