BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Pontrhydfendigaid
Treialon cwn defaid Cwrshin mewn cysgod
Cynhelir y treialon cŵn defaid dan-do cyntaf erioed ar 21 Chwefror yng Ngheredigion.
Telyn Eisteddfod Pantyfedwen
Neli Jones yn siarad am Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen (2 - 5 Mai).
Sibrydion Gig Mawr Bont 2008
Manylion pwy fydd yn chwarae yn Gig Mawr Bont 2008 ar wefan C2.
Tim Dewi Stars yn ystod y 1960au cynnar Cychwyniad Dewi Stars FC
Y Barcud
Mehefin 2010

Disgyblion yn canu carolau Carol Nadolig
Clip ffilm o ddisgyblion Ysgol Gynradd y Bont yn canu carol.
Shelley o Bontrhydfendigaid Gŵyl Gerdd Dant
Canlyniadau a lluniau Gŵyl Cerdd Dant Ystrad Fflur a'r fro.
treialon cŵn defaid Cwrshin mewn cysgod
Cynhelir y treialon cŵn defaid dan-do cyntaf erioed ar 21 Chwefror yng Ngheredigion.
Deuawd ddoniol Eisteddfod Ffermwyr Ifanc
Canlyniadau a lluniau o Bafiliwn Bont, 2006.
Pafiliwn Bont Pafiliwn Bont
Gwybodaeth am bafiliwn newydd Bont, adolygiadau gigs a digwyddiadau lleol.
Lyn Ebenezer Cofio'r cymeriadau
Lyn Ebenezer yn cofio rhai o hen gymeriadau'r Bont
Llion Jones Barn yr Ifanc: Fideo
Gwyliwch Llion Jones yn sôn am ei fywyd ym mhentref Bont.
Parc Pontrhydfendigaid Taith luniau
Cyfres o olygfeydd o gwmpas y pentref.
Tregaron Hanes yr ardal
Hanes un o ardaloedd hynotaf Ceredigion - Y Bont, Tregaron, a'r pentrefi cyfagos.
Cae Pel-droed Pontrhydfendigaid Troseddau Bont
Ewch yn ôl mewn hanes i ddarllen am achosion llys Pontrhydfendigaid ar hyd y blynyddoedd.
Pontrhydfendigaid Bont a fi
"Roedd Pontrhydfendigaid yn bendant yn stereoteip o bentref saff, traddodiadol Cymreig." Lisa Jones a'i magwraeth.
Pontrhydygroes Byw yn ardal Bont
Cafodd Dewi Siôn Evans ei fagu ym Mhontrhydygroes, yma mae'n sôn am yr ardal a'i fagwraeth.
Ieuenctid Ystradmeurig Ieuenctid Bont
Beth mae pobl ifanc Bont yn ei wneud i gael hwyl yn yr ardal?
Ysgol Pontrhydfendigiad tua 1929/30 Hen Luniau
Cyfres o hen luniau o Bontrhydfendigaid.
Llanddewi Brefi Llanddewi Brefi
Lloyd Jones sydd yn ein tywys o amgylch pentref Llanddewi Brefi
Tregaron Gwefan Tregaron
Lluniau, hanes, newyddion a mwy am hen dref y porthmyn.
Bedd Dafydd ap Gwilym Tregaron a'r fro
Porwch trwy gasgliad o luniau trawiadol yn yr oriel luniau
Croeso
Croeso i wefan Pontrhydfendigaid. Yma gallwch edrych ar luniau o'r pentref, darllen am hanes yr ardal a phigion o bapur bro Y Barcud, chwarae gêm ar-lein a darllen erthyglau gan bobl leol. E-bostiwch ni at canolbarth@bbc.co.uk i ychwanegu eich stori, erthygl neu lun.

Trefi
Radio Cymru
Bws BBC Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy