BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Machynlleth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Machynlleth
Cloc y dre Bywyd Mach
Cynhaliodd Owain Glyndŵr ei senedd cyntaf ym Machynlleth yn y bymthegfed ganrif. Nawr mae'r dref wledig ar lannau'r Ddyfi yn ganolfan i'r bywyd Eco. Os hoffech chi gyfrannu at y safle hwn cysylltwch a ni trwy glicio yma!
Llun o senedd ym Machynlleth Lluniau Lleol
Taith mewn lluniau o amgylch tref Machynlleth a'r fro gyfagos.
Celtica Eich lluniau
Y lluniau o Fachynlleth a'r ardal gyfagos a anfonwyd aton ni gennych chi.
Sgidiau cerdded Cerdded ym Machynlleth
Teithiau cerdded yn ardal Machynlleth.
Mary Price Llywydd Merched y Wawr
Mary Price o Fachynlleth yn edrcyh yn ôl ar ei chyfnod fel Llywydd Merched y Wawr.
Sian Walters Plant Mach yn bwyta'n iach
Plant Ysgol Gynradd Machynlleth yn dysgu coginio bwydydd iach.
Machynlleth Llwybr Glyndŵr
Taith gerdded trwy Bowys ar hyd Llwybr Owain Glyndŵr.
Delwedd o Owain Glyndŵr Owain Glyndŵr
Hanes Tywysog Cymru a wrthryfelodd yn erbyn y Saeson gan sefydlu senedd Gymreig ym Machynlleth.
Sue Cockayne Ymddeoliad Hapus
Blewyn Glas
Mehefin 2010

Parchedig W J Edwards Mynd yn weinidog i Batagonia
Mae'r Parchedig W J Edwards sy'n byw ym Machynlleth, yn mynd i weinidogaethu yn y Wladfa am dri mis.
Nic Ros Athro drama yn ennill medal
Athro drama yn Ysgol Bro Ddyfi enillodd Fedal Ddrama yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.
Robin Goch gan Sion Jones Adar Ynys Hir
Lluniau o adar yng ngwarchodfa Ynys Hir ger Machynlleth.
Annette Strauch "Fy Nghymru i"
Annette Strauch, yn wreiddiol o'r Almaen yn sôn am ei bywyd ym Machynlleth.
Cerdded Llychlynaidd Hobi heini
Un o ddiddordebau Annette Srauch ydy cerdded â ffyn. Mae'n credu y dylai rhagor o bobl leol ymgymryd yn y gamp.
Bws BBC Cymru Taith Etholiad 07
Bu bws BBC Cymru ym Machynlleth fel rhan o daith Etholiad y Cynulliad 2007. Ewch i weld y lluniau.
Calon Rwy'n caru Mach!
Barn pobl ifanc Machynlleth am y dref.
Pont ar afon Ddyfi Adnabod Ardal
Arweiniad i fro gorllewin Sir Drefaldwyn a'r cyffiniau gan Ann Fychan.
Côr Bro Ddyfi CFfI Bro Ddyfi
Clwb sydd yn bwysig i fywyd cymdeithasol yr ardal.
Siwan Hywel Cynllun Iaith Mach
Gwybodaeth am gynllun iaith ardal Machynlleth.
Ffair Machynlleth Ffair Mai
Lluniau o Ffair Fai Machynlleth a gynhaliwyd ar dir Celtica ar Fai 7, 2005.
Gardd Glantwymyn Gardd Glantwymyn
Prosiect disgyblion Ysgol Gynradd Glantwymyn ym mro Ddyfi yn tyfu llysiau yn eu gardd arbennig.
Aelodau Clwb Urdd Machynlleth Clwb yr Urdd
Clwb Urdd Newydd Machynlleth yn cyflwyno'r clwb a'r dref mewn lluniau.
Logo tywydd Y Tywydd
Rhagolygon y tywydd yn Machynlleth am y pum diwrnod nesa'.
Cwilt Straeon Digidol
Yn 2003 cynhaliwyd gwetihdy Cipolwg ar Gymru ym Machynlleth.
Gwefannau Machynlleth ar y We
Mae digon am Fachynlleth ar y we a dyma sut i ddod o hyd iddo.
Croeso
Croeso i wefan Machynlleth. Yma gallwch edrych ar luniau, darllen am hanes y dref, dysgu fwy am Owain Glyndŵr a dweud eich dweud am fywyd Mach. E-bostiwch ni at canolbarth@bbc.co.uk i ychwanegu eich stori, erthygl neu lun.

Lluniau
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Trefi


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy