BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llandysul
Dweud eich dweud
Pobl ifanc o ardal Llandysul yn dweud eu dweud am bynciau llosg yn yr ardal hon.
Cyhoeddwyd yr erthyglau hyn fel rhan o gynllun cyfrannu ar y cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.

Oriel Myrddin Barn am oriel Myrddin
Bu Adam James yn ymweld ag Oriel Myrddin yng Nghaerfyrddin i weld yr arddangosfa gyntaf yno wedi i'r adeilad ail agor ar ei newydd wedd.
Brwshys paent Adolygiad arddangosfa
Adam James wedi ei siomi yn arddangosfa o waith yr artist Mary Lloyd Jones yn Theatr Mwldan, Aberteifi.
Oergell Arbed arian wrth arbed ynni?
Mae llawer o sôn wedi bod am newid yn yr hinsawdd a chyfraniad dyn i'r newid hwnnw yn ddiweddar.
(Cymeriad Pobol y Cwm) Dylanwad Operâu Sebon
Faint ohonoch sy'n gwylio operâu sebon a pha effaith caiff y rhaglenni hyn ar ein bywydau?
John ac Alun Adolygiad CD
Adolygiad o CD John ac Alun 'Hel Atgofion'.
Amgueddfa Wlân Cymru Taith hanes
Hanes y diwydiant gwlân yn Nrefach-Felindre yng ngeiriau Dafydd Rhys Evans
Hysbysebu yn Times Square, Efrog Newydd Dylanwad hysbysebu
Pam ein bod ni'n cael ein swyno gan hysbysebion?
Ysmygu Ysmygu'n y gweithle
Katie Ann Briddon sy'n mynegi barn ar ysmygu yn y gweithle
Bysedd Dylanwad y we
Ydi'r we yn gyfrifol am dranc cefn gwlad Cymru?
Wyau Prynu'n lleol
A yw'n bosib i brynu cynnyrch lleol yn Nyffryn Teifi?
Maes parcio Costau parcio
A fydd rhaid talu am barcio yn Llandysul cyn bo hir?
Sbwriel Sbwriel Dyffryn Teifi
Huw Rowcliffe yn dweud ei ddweud am y broblem o sbwriel ar strydoedd Dyffryn Teifi.
Ceir Angen car yng nghefn gwlad
"Dyfodol du i drafnidiaeth yn Nyffryn Teifi" - Dylan Davies
Set deledu Teledu: bendith / melltith?
Dafydd Rhys Evans yn dadlau o blaid ac yn erbyn y set deledu
Tŷ ar werth Dim tai fforddiadwy
"Mae diffyg tai fforddiadwy yn broblem yn Nyffryn Teifi" - Dylan Davies.
Arwydd Oes eisiau ffordd osgoi ar Landysul?
Y ddadl o blaid ac yn erbyn.
Teledu Rhaglenni diddorol ar S4C?
Barn Dylan Davies am ddarpariaeth rhaglenni Cymraeg S4C.
Gwylio teledu Barn am y teledu
Katie Ann Briddon yn mynegi barn am y teledu.
Dylan Davies Problemau pensiwn
Dylan Davies o Landysul yn dweud ei ddweud am broblemau pensiwn - pwnc llosg sy'n poeni pobl ifanc.
Fferm wynt Egni adnewyddol
Dylan Davies yn edrych ar y ddadl o blaid ac yn erbyn egni adnewyddol o ffermydd gwynt i baneli solar.
Pobol y Cwm yn 30 mlwydd oed Dylanwad Operau Sebon
Dylan Davies sy'n adolygu dylanwad operau sebon ar gymdeithas
Llandysul Mwy o Landysul
Gwefan arbennig i dref Llandysul.

Radio Cymru
Trefi
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy