BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
27ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llandysul
Llandysul Llandysul
Croeso i wefan Llandysul, y dref fach sydd wedi ei lleoli ar y ffin rhwng Ceredigion a Shir Gâr.
Y Llydawyr yn gwrando ar Jon Meirion Jones Cymdeithas Efeillio Llandysul a'r Fro
Y Garthen
Mehefin 2010

Amgueddfa Wlân Cymru Y Ffatri Wlân
Dafydd Rhys Evans o Ysgol Dyffryn Teifi yn olrhain hanes y diwydiant gwlân yn Nrefach Felindre.
Cofnod papur yn nodi fod Ebenezer Evans wedi bod yn ddiacon ar gapel Ebenezer, Llandysul am dros 60 o flynyddau. Ebenezer Evans
A wyddoch chi ragor am Ebenezer Evans?
Teledu Dweud eich dweud
Pobl ifanc y dref yn sgrifennu am bynciau sy'n bwysig iddyn nhw.
Castell Newydd Emlyn Hanes lleol
Llandysul, Castell Newydd Emlyn a'r fro - ardal sy'n ymestyn ar draws Shir Gâr a Cheredigion.
Defi Fet Adolygiad
Atgofion milfeddyg a chynghorydd - adolygiad o Hunangofiant Defi Fet.
Llandysul Lluniau'r dref
Taith luniau o gwmpas y dref.
Gwesty'r Porth Cymeriadau lleol
Gwrandewch ar David Milwyn Evans o Landysul yn siarad am Mari'r Post a hen gymeriadau eraill yr ardal.
Fflur Dafydd Fflur Dafydd
Sgwrs gyda Fflur Dafydd, enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006.
Coda Coda pwy?
Adnabod y band o Ddyffryn Teifi, ac adolygiad o'u CD Cerdded.
Noa Sioe gerdd Noa
Drama gerdd arbennig a lwyfanwyd gan Undeb yr Annibynwyr yng Ngorffennaf 2006.
Bryn Fôn Dawns sioe Llandysul 06
Coda, Newshan a Bryn Fôn yng nghanol y mwd.
T Llew Jones T Llew Jones
Ganwyd un o hoff awduron llyfrau plant Cymru ym Mhentre-Cwrt ger Llandysul.
Nantlais Nantlais
Awdur rhai o gerddi mwyaf adnabyddus yr iaith Gymraeg, ac emynwr o fri.
Gig Digwyddiadau
Dywedwch wrthon ni beth sy'n digwydd yn ardal Llandysul.
Gwefannau Llandysul ar y we
Rhestr o wefannau Cymraeg a dwyieithog am Landysul a'r ardal.
Caerfyrddin Caerfyrddin ar y we
safle arbennig i dref Caerfyrddin.
Tregaron Trefi eraill yr ardal
Safleoedd i drefi eraill gan gynnwys Tregaron, Aberystwyth ac Aberteifi.
Croeso
Croeso i safle arbennig Llandysul. Y dref fach ar y ffin rhwng Ceredigion a Sir Gaerfyrddin yn Nyffryn Teifi. Ar y safle hwn ceir hanes lleol, lluniau o'r dref a newyddion o bapur bro Y Garthen. Hefyd mae pobl ifanc Llandysul a'r ardal yn mynegi eu barn am bynciau llosg sy'n bwysig iddyn nhw. Cysylltwch â ni ar canolbarth@bbc.co.uk

Radio Cymru
Trefi
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy