BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llandysul
Llandysul Llandysul
Croeso i wefan Llandysul, y dref fach sydd wedi ei lleoli ar y ffin rhwng Ceredigion a Shir Gâr.
Y Llydawyr yn gwrando ar Jon Meirion Jones Cymdeithas Efeillio Llandysul a'r Fro
Y Garthen
Mehefin 2010

Amgueddfa Wlân Cymru Y Ffatri Wlân
Dafydd Rhys Evans o Ysgol Dyffryn Teifi yn olrhain hanes y diwydiant gwlân yn Nrefach Felindre.
Cofnod papur yn nodi fod Ebenezer Evans wedi bod yn ddiacon ar gapel Ebenezer, Llandysul am dros 60 o flynyddau. Ebenezer Evans
A wyddoch chi ragor am Ebenezer Evans?
Teledu Dweud eich dweud
Pobl ifanc y dref yn sgrifennu am bynciau sy'n bwysig iddyn nhw.
Castell Newydd Emlyn Hanes lleol
Llandysul, Castell Newydd Emlyn a'r fro - ardal sy'n ymestyn ar draws Shir Gâr a Cheredigion.
Defi Fet Adolygiad
Atgofion milfeddyg a chynghorydd - adolygiad o Hunangofiant Defi Fet.
Llandysul Lluniau'r dref
Taith luniau o gwmpas y dref.
Gwesty'r Porth Cymeriadau lleol
Gwrandewch ar David Milwyn Evans o Landysul yn siarad am Mari'r Post a hen gymeriadau eraill yr ardal.
Fflur Dafydd Fflur Dafydd
Sgwrs gyda Fflur Dafydd, enillydd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006.
Coda Coda pwy?
Adnabod y band o Ddyffryn Teifi, ac adolygiad o'u CD Cerdded.
Noa Sioe gerdd Noa
Drama gerdd arbennig a lwyfanwyd gan Undeb yr Annibynwyr yng Ngorffennaf 2006.
Bryn Fôn Dawns sioe Llandysul 06
Coda, Newshan a Bryn Fôn yng nghanol y mwd.
T Llew Jones T Llew Jones
Ganwyd un o hoff awduron llyfrau plant Cymru ym Mhentre-Cwrt ger Llandysul.
Nantlais Nantlais
Awdur rhai o gerddi mwyaf adnabyddus yr iaith Gymraeg, ac emynwr o fri.
Gig Digwyddiadau
Dywedwch wrthon ni beth sy'n digwydd yn ardal Llandysul.
Gwefannau Llandysul ar y we
Rhestr o wefannau Cymraeg a dwyieithog am Landysul a'r ardal.
Caerfyrddin Caerfyrddin ar y we
safle arbennig i dref Caerfyrddin.
Tregaron Trefi eraill yr ardal
Safleoedd i drefi eraill gan gynnwys Tregaron, Aberystwyth ac Aberteifi.
Croeso
Croeso i safle arbennig Llandysul. Y dref fach ar y ffin rhwng Ceredigion a Sir Gaerfyrddin yn Nyffryn Teifi. Ar y safle hwn ceir hanes lleol, lluniau o'r dref a newyddion o bapur bro Y Garthen. Hefyd mae pobl ifanc Llandysul a'r ardal yn mynegi eu barn am bynciau llosg sy'n bwysig iddyn nhw. Cysylltwch â ni ar canolbarth@bbc.co.uk

Radio Cymru
Trefi
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy