BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanbedr Pont Steffan
Lleisiau lleol
Mae pobl ifanc o ardal Llambed wedi bod yn cyfrannu adolygiadau ac erthyglau i'r wefan hon fel rhan o gynllun cyfrannu ar y cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.

Sioe Mamma Mia yn Llundain yn dathlu pen-blwydd yn 5 oed (2004) Mama Mia am sioe!
Taith yr Urdd o Lambed i Fryste i weld y sioe Mamma Mia.
Yr Ysgwrn Taith i'r Ysgwrn
Disgyblion Ysgol Llambed yn cwrdd â Gerald Williams ar ymweliad â chartref Hedd Wyn.
Jwdas Adolygiad o basiant
Siwan Davies o Lanybydder yn adolygu pasiant 'Jwdas' a gynhaliwyd yn Theatr Felinfach.
Siwan yn Sweden Siwan yn Sweden
Siwan Davies yn sgrifennu am daith gyfnewid yr ysgol i Kalix yn Sweden.
Ysgol Gyfun Llambed Eisteddfod Ysgol
Cafwyd panic a straen a lot fawr o chwerthin wrth i griw Ysgol Llambed baratoi at y Steddfod flynyddol.
Pont Menai a'r ardal I ganol y Gogs
Criw ysgolion Llambed, Dyffryn Teifi a Thregaron ar daith i ogledd Cymru.
Canolfan y Mileniwm O Lambed i Gaerdydd
Adolygiad Natalie Moore o sioe Starlight Express yng Nghanolfan y Mileniwm.
Pêl Rwyd Gêm at elusen
Natalie Moore yn adolygu gêm bêl-rwyd Ysgol Gyfun Llambed i godi arian at elusen.
Criw Bedlam Bedlam
Cylchgrawn ar-lein a gynhyrchwyd gan ddisgyblion Ysgol Gyfun Llambed.

Trefi
Radio Cymru
Papurau Bro
Bws BBC Cymru


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy