BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llanbedr Pont Steffan
Anti Marian yn siop Caxton's, Llambed Croeso i Lambed
Croeso i gartref Llanbedr Pont Steffan ar wefan Lleol. Bu BBC Cymru yn cynnal digwyddiadau ac yn darlledu rhaglenni o gwmpas Llambed yn ystod Ionawr a Chwefror 2007.
Rob Phillips a Delyth Morgans Dewch i gwrdd â'r Maer newydd
Clonc
Mehefin 2010

Stryd Fawr Lluniau lleol
Orielau o luniau o dref Llambed a'r pentrefi cyfagos.
Merched y Wawr Bra-vo!
Chwifio bra er mwyn achos da.
Llun o sioe Mamma Mia yn 2004 pan oedd yn dathlu pen-blwydd yn 5 oed. Lleisiau lleol
Erthyglau gan bobl ifanc yr ardal.
Cadair Eisteddfod Eisteddfod yn 40
Yn Eisteddfod Llambed 1967 y gwelwyd geni'r emyn dôn 'Pantyfedwen'. Hanes y deugain mlynedd yma ...
Disgyblion Ysgol Coedmor Canu carolau
Fideo: Disgyblion Ysgol Coedmor, Cwmann yn canu carolau.
Fflur Wyn Llais Llwyfan Llambed
Cystadleuaeth sydd wedi denu nifer o gantorion nodedig Cymru gan gynnwys Aled Hall a Fflur Wyn.
Gabriel Restucha Maer Patagonia
Cysylltiadau â Llambed gan siaradwr Cymraeg sy'n faer newydd ym Mhatagonia.
Ceffylau Sioe Llambed 2007
Lluniau a chanlyniadau o sioe Llambed a gynhaliwyd ar Awst 17, 2007.
Llysiau Gŵyl Fwyd 07
Lluniau o ŵyl fwyd Llambed a gynhaliwyd ar 28 Gorffennaf, 2007.
David Thomas Davies Atgofion o'r sioe
David Thomas Davies yn sôn am ei fywyd a'i atgofion am sioe Llambed dros y blynyddoedd.
Matthew Rhys a Sienna Miller Pan ddaeth Hollywood i Lambed
Rhai o drigolion y dref yn cyfarfod â'r sêr wrth ffilmio The Edge of Love.
Barcud coch Taith gerdded
Gwybodaeth am daith gerdded o dref Llambed i Allt Goch.
Mart Nadolig Llambed 1970. Llun gan Dai Williams Hen luniau
Casgliad hen luniau Dai Williams o Lambed, gan gynnwys hen raglenni'r sioe amaethyddol.
Disgyblion Ysgol Gyfun Llambed Bedlam
Cylchgrawn ar-lein a gynhyrchwyd gan ddisgyblion Ysgol Gyfun Llambed.
Arwydd Llambed Llambed - Llanbed?
Beth ydych chi'n galw'r dref hon? Llambed neu Llanbed? Trafodwch ...
Hywel Gwynfryn BBC Cymru yn Llambed
Lluniau o ddigwyddiadau a chlipiau sain o raglenni BBC Cymru yn Llambed, Ionawr - Chwefror 2007.
Prifysgol Llambed Adnabod ardal
Hanes Llambed a'r pentrefi cyfagos.
Mwynhau'r eira yng Nghwmann. Llun gan Dylan Lewis Eich eira chi
Lluniau pobl Llambed a'r pentrefi cyfagos o'r eira a gafwyd yn Chwefror.
Gan Carys o Ysgol Cribyn Gwaith celf
Mae disgyblion ysgolion cynradd yr ardal wedi bod yn brysur yn tynnu lluniau o'u bro.
Geinior Medi Jones Barn yr Ifanc: Fideo
Geinor Medi Jones o Gwmann ger Llambed yn ein tywys o gwmpas y dref.
Adloniant Digwyddiadau lleol
Gwybodaeth am ddigwyddiadau yn yr ardal hon
Islwyn Ffowc Elis Enwogion lleol
Proffiliau o enwogion ardal Llambed.
Ceg Tafodiaith
Rhestr o eirfa tafodieithol y canolbarth - cyfrannwch chi eiriau ardal Llambed!
Nant O'r nant i'r môr
Cen Llwyd yn sôn am nentydd dyffryn Teifi wrth ddweud ei ddweud ar Radio Cymru.
BJ Jones Llambed Cau drysau siop deuluol
Fe gaewyd drysau siop BJ Jones Llambed ym mis Ebrill 2006.
Y Band Java Cyfweliad â Java
Cyfweld â rhai o gerddorion ifanc a disglair y dref.
Gwyl y Cyfarwydd Dysgu trwy ddigrifwch
Adolygiad o Noson Y Cyfarwydd yn Nhafarn Bach, Pontsian yn Ebrill 2006.
Clawr y llyfr Llyfr y Cardi
Cafwyd lot o jôcs a sbort yn noson lansio llyfr y Cardis - Hiwmor y Cardi gan Emyr Llywelyn ...
Elsie Brenin am Ddydd!
Beth fyddai rhai o drigolion Llambed yn ei newid yn y dref pe bae nhw'n Frenin am ddydd?
W J Gruffydd Cyfarchion i W.J.
Penillion a gyfansoddwyd gan Beryl Davies o Landdewi Brefi i nodi'r penblwydd.
Aberystwyth Trefi'r ardal
Safleoedd i drefi'r ardal gan gynnwys Tregaron, Llandysul ac Aberystwyth.
Croeso
Croeso i wefan Llanbedr Pont Steffan. Yma gallwch edrych ar luniau, darllen am hanes y dref a phigion o bapur bro Clonc. Gallwch ddysgu am enwogion o'r ardal a dweud eich dweud am fywyd yn Llambed. E-bostiwch ni at canolbarth@bbc.co.uk i ychwanegu eich stori, erthygl neu lun.

Trefi
Radio Cymru
Papurau Bro
Bws BBC Cymru


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy