BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Digwyddiadau
Sian Evans Gig Cardicwstig
Crewyd naws 'gartrefol' yn gig cyntaf 'Cardicwstig' yn Aberaeron ar 5 Hydref, 2007 yn ôl Siân Evans un o berfformwyr y noson.

Ar ôl diwrnod caled, blinedig yn y gwaith pa well ffordd o dreulio'r noson na chael eich diddanu gan un o oreuon Cymru ym myd cerddoriaeth.

Ar 5 Hydref cynhaliwyd noson mewn ystafell fechan yng ngwesty'r Castell, Aberaeron, wedi ei drefnu gan 'Cered' fel rhan o'u rhaglen Cardicwstig. Diddanwyr y noson oedd y Ddafad Gorniog a myfi, Siân Fêl, a Ryland Teifi wrth y llyw.

Arweiniwyd y noson gyda'r comedïwr Hywel Lloyd yn ychwanegu hiwmor i'r noson hwylus.

Cymharol fach oedd y dorf, yn amgylchynu'r byrddau llawn gwydrau a oedd yn gyflym wacau. I rywun fel fi sydd wedi arfer â gigs bywiog, roedd hi'n braf cael profi profiad ychydig yn wahanol. Nod y Ddafad Gorniog a minnau oedd sefydlu naws y noson gydag offerynnau megis gitâr, ffidl a recorder yn creu miwsig gwerin, ffwrdd a hi. Cafwyd croeso cynnes iawn gan y gynulleidfa i'n act ni.

Ryland TeifiDros y blynyddoedd diwethaf mae enw Ryland Teifi wedi datblygu'n un o enwau mwyaf cyffrous ym myd y cyfryngau, yn enwedig wedi iddo ennill cystadleuaeth 'Cân i Gymru' nôl yn 2005 gyda 'Lili'r Nos'. Canwr jazz /gwerin yw Ryland a ma' rhaid cyfaddef crëwyd dipyn o argraff ar bawb yn y gynulleidfa leol.

Roedd ei set yn cynnwys ystod eang o'i ganeuon ysbrydoledig oddi wrth ei albwm gyntaf 'Heno' a'i gryno ddisgiau cyfredol gyda chaneuon araf atmosfferig megis 'Si Hei' yn gwrthgyferbynnu â chaneuon egnïol fel ' Y Dydd yn Bygwth'. Am ryw reswm teimlais yn agos at y gerddoriaeth, gyda'r sain yn llanw'r ystafell fechan. Tra'n symud o un offeryn i'r llall, o'r gitâr, i'r banjo, o'r harmonica i'r piano heb os, crëwyd delweddau gyda'r geiriau.

Mae gan Ryland ffordd arbennig o'ch tynnu i mewn a chyn dim o amser rydych wedi'ch bachu. Wrth i'r cwrw lifo ac i'r noson fynd yn ei flaen clywid curiadau'r dwylo a'r traed yn cynyddu a chaledu. Rwy'n siŵr fod pawb wedi mwynhau dros ben y perfformiad hwn.

Ond un o nodweddion mwyaf amlwg a phwysicaf y noson oedd y teimlad cartrefol. Dywedodd Ryland Teifi ei hun, "Mae'n braf i gal ddod gartre, nôl i Aberaeron".

Cyhoeddwyd yr erthygl hon fel rhan o gynllun cyfrannu ar y cyd rhwng BBC Cymru'r Byd ac Antur Teifi. Daeth y cynllun hwn i ben ar 31 Ionawr 2008.

 • Digwyddiadau lleol

 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.  Radio Cymru
  Bws BBC Cymru
  Trefi


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy