BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Digwyddiadau
Golchi gwartheg Ffair Aeaf 2007
Y Ffair Aeaf yw un o'r prif ddigwyddiadau ar gyfer aelodau CFfI Cymru dros y gaeaf, ac i nifer ohonynt mae atyniad y Ffair mor gryf ag atyniad y Sioe Fawr.

 • Cliciwch i weld lluniau o Ffair Aeaf 2007

  Cynhaliwyd Ffair 2007 ar ddydd Llun a dydd Mawrth, Tachwedd 26 a 27.

  Roedd rhestr faith o gystadlaethau ar gyfer yr aelodau, pob un ohonynt yn weithgareddau sy'n helpu datblygu a phrofi sgiliau allweddol yr aelodau.

  Roedd y cystadlaethau yn cynnwys barnu bîff a ŵyn gigyddion, gyrru beic 4 olwyn, barnu carcas, Cystadleuaeth Magu Llo CFfI Cymru a Phrif Gynhyrchydd Ŵyn CFfI Cymru.

  Fel yr arfer, cafodd yr aelodau yn y gystadleuaeth Prif Gynhyrchydd Ŵyn Dunbia a'r Cystadleuaeth Magu Llo NatWest y cyfle i werthu eu stoc yn yr arwerthiant a gynhaliwyd yn y ffair. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae prisiau stoc aelodau CFfI Cymru wedi cyrraedd ymhell dros brisiau'r farchnad - prawf eto o sgiliau bridio a magu aelodau'r mudiad.

 • Cliciwch i weld lluniau o Ffair Aeaf 2007

 • Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifainc 2007 yng Nghorwen
 • Gwefan Sioe Frenhinol Cymru
 • Mwy am y Ffermwyr Ifanc


 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.  Radio Cymru
  Bws BBC Cymru
  Trefi


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy