BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Aberystwyth

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Aberystwyth
Aberystwyth Croeso i Aber
Erthyglau difyr, newyddion, lluniau a chyfle i chi ddweud eich dweud am fywyd yn Aberystwyth ar y wefan hon.
The Unknown Llwyddiant 'The Unknown'
Yr Angor
Mehefin 2010

Hen lun o Ysgol Gymraeg Aberystwyth Ysgol Gymraeg
Hen luniau yn olrhain hanes Ysgol Gymraeg Aberystwyth.
Cylch yr orsedd Lluniau lleol
Taith luniau o amgylch tref Aberystwyth
Taliesin gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Aberystwyth Chwedl Taliesin
Chwedl Taliesin mewn darluniau gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Aberystwyth
Llun o West Side Story, darparwyd gan Hollie Bennett Llais yr Ifanc
Disgyblion ysgol a myfyrwyr Aberystwyth yn ysgrifennu am ddigwyddiadau lleol ac yn adolygu gigs yr ardal.
Llyfrgell Genedlaethol Llyfrgell Genedlaethol
Yn 2007 bu Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dathlu canmlwyddiant.
Côr Ger y Lli Ger y Lli a thu hwnt
O berfformio gyda Max Boyce i ennill yn yr Ŵyl Ban Geltaidd, mae Côr Ger y Lli wedi cael blwyddyn brysur a llwyddiannus.
Castell Rock 2007 Roc y Castell
Lluniau o'r ŵyl a gynhaliwyd yn y castell ar ddydd Sadwrn, 4 Awst 2007.
Haul Y Tywydd
Rhagolygon y tywydd yn Aberystwyth am y pum diwrnod nesa'.
Myfyrwyr Bywyd Stiwdant
Lowri Johnston yn rhoi tips i fyfyrwyr am fywyd Aber!
Robin Goch gan Sion Jones Adar Ynys Hir
Lluniau o adar yng ngwarchodfa Ynys Hir i'r gogledd o Aberystwyth.
Jambori yr Urdd Plant yr Urdd
Lot o goch, gwyn a gwyrdd oedd i'w weld ar hyd prom Aber wrth i blant yr Urdd gymryd rhan mewn taith gerdded.
Blodau Lluniau Diwrnod Agored
Lluniau o ddiwrnod agored gerddi elusen sy'n dysgu sgiliau newydd i bobl ag anawsterau dysgu neu broblemau iechyd meddwl.
Tren Allt Glais Taith gerdded
Gwybodaeth am daith gerdded o amgylch Aber ac i fyny Craig Glais.
Elgan Phillip Davies Sgwrs ag awdur
Yr awdur Elgan Phillip Davies yn sgwrsio â Gaynor Davies ar BBC Radio Cymru
Britta Schulze-Thulin Almaenes yn Aber
Profiad dynes o'r Almaen yn byw yn Aber trwy gyfrwng y Gymraeg.
Cydymaith Cyhoeddi'r Cydymaith
Lluniau o noson gyhoeddi 'Cydymaith Caneuon Ffydd' yng nghanolfan y Morlan, Aberystwyth.
Rhys Taylor Ysgoloriaeth i Rhys
Llwyddiant i glarinetydd o Aberystwyth.
Bywyd nos Eich Aber Chi
Dwedwch wrthon ni ble i fwyta allan, i grwydro a pha olygfeydd sy'n werth eu gweld yn ardal Aber.
Aberystwyth © BCC Hanes yr ardal
Hanes tref Aberystwyth ar hyd y blynyddoedd
Hen furlun Talybont O gwmpas Aber
Hanes, celf a barddoniaeth am Aberystwyth a'r ardal gyfagos.
Llun o Roc y Castell Gigs Aber
Beth am ysgrifennu am gig sy'n digwydd yn Aberystwyth?
Golygfa o'r camera Gwegamerâu
Gwegamerâu yn edrych dros y Prom a King's Hall yn Aberystwyth.
Maer Aberystwyth Ras Dydd Gŵyl Dewi
Lluniau o ras cyntaf Dydd Gŵyl Dewi ar y prom yn Aberystwyth (2006).
Dyn Tafodiaith
Beth sy'n hynod am dafodiaith tref Aberystwyth? Cyfrannwch eich geiriau unigryw chi i'n geiriadur ar-lein.
Aled Haydn Jones (BB Aled) Enwogion Aber
Joseph Parry, 'BB' Aled, Dafydd ap Gwilym a mwy...
Mosaig Mosaigiau
Cyfres o mosaigiau yn dangos hanes y castell yn Aberystwyth.
Teipio Cyfrannwch chi!
Cysylltwch â ni i sôn am hanes y dref, anfon lluniau neu ddweud eich dweud!
Heddwas Cyfweld yr Heddlu
Disgyblion Penweddig yn cyfweld Pc Stuart Green ynglyn â'i waith
Croeso
Croeso i wefan Aberystwyth. Yma gallwch edrych ar luniau, darllen am hanes y dref, cadw llygad ar y môr gyda'r gwegamerâu, dysgu fwy am enwogion o'r dref a dweud eich dweud am fywyd yn Aber. E-bostiwch ni at canolbarth@bbc.co.uk i ychwanegu eich stori, erthygl neu lun.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Lluniau
Trefi
Digwyddiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy