BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MAWRTH
16eg Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Aberteifi © Janet Baxter

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Aberteifi
Rhys Mwyn yn sgwrsio gyda Ail Symudiad Cerddoriaeth Aberteifi
Ail Symudiad, Malcolm Neon a Datblygu - golwg Rhys Mwyn ar gerddorion o Aberteifi ar C2 Radio Cymru.
Cliciwch i wrando ar y rhaglen
Hywel Heulyn Teyrnged i Hywel Heulyn
Y Gambo
Mehefin 2010

Marion Dawe Gŵyl Fwyd ac Afon
Lluniau o ŵyl Fwyd ac Afon Aberteifi ar ddydd Sadwrn, 4 Awst 2007.
Marion Dawe Ail gydio mewn arlunio
Ar ôl ymddeol bu i Marion Dawe ail gychwyn paentio. Bellach mae'n Gadeirydd Cymdeithas Celf Aberteifi.
Caroline McManus Medal y Dysgwr i ferch leol
Caroline McManus o Aberteifi yn ennill Medal y Dysgwr yn Eisteddfod Sir Gâr.
Afon Teifi Teithiau cerdded
Gwybodaeth am deithiau cerdded ar lan aber yr afon Teifi ac yn y coedwigoedd gerllaw.
Brwshys paent Adolygiad arddangosfa
Adam James wedi ei siomi yn arddangosfa o waith yr artist Mary Lloyd Jones yn Theatr Mwldan, Aberteifi.
Finches Park Aberteifi y Gorffennol
Hen luniau o Aberteifi wedi eu casglu gan Tony Bowen.
Tarw buddugol yn sioe Aberteifi Sioe Aberteifi 2006
Lluniau o sioe fawr Aberteifi, Awst 2006.
Castell Aberteifi Dyfodol i'r Castell
Yr ymgyrch yn parhau i achub Castell Aberteifi trwy waith Ymddiriolaeth Cadwgan.
Hywel Davies ar geffyl Last Suspect Atgofion Grand National
Ugain mlynedd yn ôl fe lwyddodd Hywel Davies, Cymro o Abertefi i ennill y Grand National.
Popi Cofio Diwedd yr Ail Ryfel Byd
Esther Rees o Aberteifi yn cofio Mai 8fed, 1945 - diwrnod VE am resymau gwahanol i'r rhan fwyaf.
Cyril Fathers yn ymweld a'r bws y BBC yn Aberteifi Atgofion Faciwi
Cyril Fathers yn cofio ei ddyddiau fel plentyn noddedig yng Nghilgerran yn y 1940au.
Cwchod ar yr afon Teifi Ar yr Afon Teifi
Lluniau Tony Bowen yn dangos bywyd y gorffennol ar yr afon Teifi.
Hel Atgofion
Cyfres o luniau amrywiol sy'n sbardyn i hel atgofion. Gwarandewch ar y clips llais.
Sadwrn Barlys Sadwrn Barlys
Ben Evans yn rhannu ei atgofion o ddydd Sadwrn Barlys.
Brychan Llŷr Brychan Llŷr
Proffeil o'r canwr, cyn aelod o'r grŵp Jess a chyflwynydd teledu.
Arfordir Ceredigion Glan y Môr
Lluniau lliwgar o arfordir Bae Ceredigion i addurno sgrin cyfrifiadur.
Logo tywydd Y Tywydd
Rhagolygon y tywydd yn Aberteifi am y pum diwrnod nesa'.
Eglwys Mwnt De Orllewin Ceredigion
Hanes trefi arfordirol ac ardaloedd amaethyddol de Ceredigion.
Dawns Dyfed Digwyddiadau
Rhestr beth sy' mlaen a ffurflen i chi ei llenwi i ddweud wrthon ni am y digwyddiadau yn lleol i chi.

Bws BBC Cymru
Radio Cymru
Trefi
Digwyddiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy