BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Aberteifi © Janet Baxter

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Aberteifi
Rhys Mwyn yn sgwrsio gyda Ail Symudiad Cerddoriaeth Aberteifi
Ail Symudiad, Malcolm Neon a Datblygu - golwg Rhys Mwyn ar gerddorion o Aberteifi ar C2 Radio Cymru.
Cliciwch i wrando ar y rhaglen
Hywel Heulyn Teyrnged i Hywel Heulyn
Y Gambo
Mehefin 2010

Marion Dawe Gŵyl Fwyd ac Afon
Lluniau o ŵyl Fwyd ac Afon Aberteifi ar ddydd Sadwrn, 4 Awst 2007.
Marion Dawe Ail gydio mewn arlunio
Ar ôl ymddeol bu i Marion Dawe ail gychwyn paentio. Bellach mae'n Gadeirydd Cymdeithas Celf Aberteifi.
Caroline McManus Medal y Dysgwr i ferch leol
Caroline McManus o Aberteifi yn ennill Medal y Dysgwr yn Eisteddfod Sir Gâr.
Afon Teifi Teithiau cerdded
Gwybodaeth am deithiau cerdded ar lan aber yr afon Teifi ac yn y coedwigoedd gerllaw.
Brwshys paent Adolygiad arddangosfa
Adam James wedi ei siomi yn arddangosfa o waith yr artist Mary Lloyd Jones yn Theatr Mwldan, Aberteifi.
Finches Park Aberteifi y Gorffennol
Hen luniau o Aberteifi wedi eu casglu gan Tony Bowen.
Tarw buddugol yn sioe Aberteifi Sioe Aberteifi 2006
Lluniau o sioe fawr Aberteifi, Awst 2006.
Castell Aberteifi Dyfodol i'r Castell
Yr ymgyrch yn parhau i achub Castell Aberteifi trwy waith Ymddiriolaeth Cadwgan.
Hywel Davies ar geffyl Last Suspect Atgofion Grand National
Ugain mlynedd yn ôl fe lwyddodd Hywel Davies, Cymro o Abertefi i ennill y Grand National.
Popi Cofio Diwedd yr Ail Ryfel Byd
Esther Rees o Aberteifi yn cofio Mai 8fed, 1945 - diwrnod VE am resymau gwahanol i'r rhan fwyaf.
Cyril Fathers yn ymweld a'r bws y BBC yn Aberteifi Atgofion Faciwi
Cyril Fathers yn cofio ei ddyddiau fel plentyn noddedig yng Nghilgerran yn y 1940au.
Cwchod ar yr afon Teifi Ar yr Afon Teifi
Lluniau Tony Bowen yn dangos bywyd y gorffennol ar yr afon Teifi.
Hel Atgofion
Cyfres o luniau amrywiol sy'n sbardyn i hel atgofion. Gwarandewch ar y clips llais.
Sadwrn Barlys Sadwrn Barlys
Ben Evans yn rhannu ei atgofion o ddydd Sadwrn Barlys.
Brychan Llŷr Brychan Llŷr
Proffeil o'r canwr, cyn aelod o'r grŵp Jess a chyflwynydd teledu.
Arfordir Ceredigion Glan y Môr
Lluniau lliwgar o arfordir Bae Ceredigion i addurno sgrin cyfrifiadur.
Logo tywydd Y Tywydd
Rhagolygon y tywydd yn Aberteifi am y pum diwrnod nesa'.
Eglwys Mwnt De Orllewin Ceredigion
Hanes trefi arfordirol ac ardaloedd amaethyddol de Ceredigion.
Dawns Dyfed Digwyddiadau
Rhestr beth sy' mlaen a ffurflen i chi ei llenwi i ddweud wrthon ni am y digwyddiadau yn lleol i chi.

Bws BBC Cymru
Radio Cymru
Trefi
Digwyddiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy