BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Aberaeron

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Aberaeron
Aberaeron Aberaeron
Dyma wefan arbennig i Aberaeron. Bu dathliadau mawr yn y dref i nodi ei deucanmlwyddiant, rhwng 28 Gorffennaf a 4 Awst, 2007.
Aberaeron gan Meirion Jones Taith luniau
Orielau o luniau o Aberaeron, gan gynnwys eich lluniau chi o'r dref.
Aelodau'r Pwyllgor yn cyflwyno'r siec i Deian Creunant o Urdd Gobaith Cymru Cyrraedd y Nôd
Llais Aeron
Mehefin 2010

Carnifal Aberaeron 2007 Carnifal 2007
Lluniau o'r carnifal blynyddol a gynhaliwyd ar 27 Awst, 2007.
Cob Cymreig Gŵyl Cobiau Aberaeron
Cynhaliwyd yr ŵyl flynyddol ar Awst 12, 2007 ar y Cae Sgwâr.
Dafydd Edwards Lluniau'r dathlu
Lluniau o dref Aberaeron a'r digwyddiadau a gynhaliwyd yn ystod yr wythnos o ddathlu 200 mlwyddiant.
Tân Gwyllt Dathlu yn dechrau
Tomos Dafydd yn sgrifennu am noson gynta'r dathlu yn y dref.
Archesgob Cymru y Dr Barry Morgan Gwasanaeth Eciwmenaidd
Archesgob Cymru yn annerch pobl y dref mewn gwasanaeth arbennig.
Canol y dref Paratoi at yr ŵyl
Lona Brierley, Cyfarwyddwr Cerdd yr Ŵyl yn sôn am y gwaith o baratoi.
Logo deucanmlwyddiant Dathlu 200
Aberaeron yn dathlu'r deucanmlwyddiant.
Haul Y Tywydd
Rhagolygon y tywydd i Aberaeron am y pum diwrnod nesaf.
Plas Tyglyn Hanes lleol
Hanes tref Aberaeron a'r dyffryn cyfagos.
Caryl Lewis Cyfweliad Caryl
Yr awdures Caryl Lewis yn cael ei holi gan Alun Jones yng ngŵyl Bedwen Lyfrau 2007
Cerdded Teithiau cerdded
Gwybodaeth am deithiau cerdded ar hyd arfordir Aberaeron ac yn Nyffryn Aeron.
Wyneb dyn Tafodiaith leol
"Cwmpo'n garlibwns" a "sych dy swch." Dau o'r ymadroddion ar ein rhestr o eirfa tafodieithol yr ardal ... ychwanegwch ragor!
Traeth Llangrannog © BCC Arfordir Ceredigion
Cyfres o luniau o'r arfordir - o'r de i ogledd Ceredigion
Tai lliwgar Lluniau Aberaeron
Golygfeydd o dref Aberaeron.
Eleri Siôn Enwogion lleol
Bywgraffiadau rhai o bobl adnabyddus Aberaeron a'r pentrefi cyfagos.
Bws BBC Cymru Ar y bws
Geraint Lloyd yn darlledu'n fyw o Aberaeron fel rhan o Wyl Deucanmlwyddiant y dref.
Eleri Sion gyda Iolo Williams Crwydro'r dyffryn
Dylanwad dyffryn Aeron ar awdures a chyflwynydd teledu lleol.
Theatr Felinfach Theatr Felinfach
Y diweddaraf am ddigwyddiadau yn Theatr dyffryn Aeron.
Betsan Lloyd o Lanon Plwyf Llansantffraed
Betsan Lloyd yn sôn am ardal ei chyndadau, ychydig filltiroedd i'r gogledd o Aberaeron.
Llanon Lluniau Llanon
Taith luniau o gwmpas y pentref, bum milltir i'r gogledd.
Gwefan Aberaeron Gwefannau lleol
Rhestr o wefannau eraill am Aberaeron.
Aberystwyth © BCC Aberystwyth
Y diweddaraf o Aberystwyth ar wefan y dref.
Croeso
Croeso i wefan Aberaeron. Yma gallwch edrych ar luniau, darllen am hanes y dref, a chael gwybodaeth am ddathliadau deucanmlwyddiant Aberaeron yn ystod haf 2007. E-bostiwch ni at canolbarth@bbc.co.uk i ychwanegu eich stori, erthygl neu lun.

Digwyddiadau
Trefi
Radio Cymru
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy