BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Ysgub
Arwyddion ddwyieithog groesffordd Llanymynech Croesffordd Gymraeg ar y ffin
Mehefin 2006
Croesffordd ym mhentref Llanymynech, sydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr yw'r groesffordd fwyaf Cymreig yng Nghymru.

Gyda balchder gallwn adrodd, mwy na thebyg, mai'r groesffordd ym mhentref Llanymynech, sydd ar y ffin ac yn rhan o'r ffin, yw'r groesffordd fwyaf Cymreig yng Nghymru. Fe fydd Beuno Sant, a gafodd gymaint o fraw o glywed yr iaith fain yn yr ardal yn 610 AC, with ei fodd.

Mae Cyngor Sir Powys newydd osod arwyddion ffordd dwyieithog yno a'r hyn sy'n braf yw fod y Gymraeg yn dod gyntaf. Ond mwy sylweddol na hynny, ai dyma'r tro cyntaf i enw tref yn Lloegr fodoli ar arwyddion ffordd yn ddwyieithog? Gweler y llun.

Trueni na chynhwyswyd yr enw Cymraeg am Knockin oherwydd gair Cymraeg yw'r tarddiad. Cnycin yw'r enw Cymraeg, sef bryn bach ar wastatir, ar hyn sydd mor ddiddorol yw fod y brodorion cynhenid Saesneg eu hiaith yn dal i ynganu'r enw fel tasent yn dweud Cnycin yn Gymraeg ac nid yn ôl y sillafiad Saesneg.

Mae'n rhaid canmol y Cyngor hefyd am sillafu Llansanffraid yn gywir ar yr arwyddion. Yn hanesyddol, yn ieithyddol ac yn ramadegol, nid oes T yn Llansanffraid, ac nid yw'r Cymry cynhenid yn ynganu'r 'T' with ddweud yr enw.

Pwy roddodd 'T' yn Llansanffraid felly? Mae'n debyg mae ein cymdogion Saesneg wnaeth, gan feddwl ein bod yn anllythrennog, ac o ddeall mai 'Church of St Ffraid' oedd ystyr yr enw, aeth y mapwyr i ddefnyddio 'Llansaintffraid'.

Yn ystod y ganrif ddiwethaf collwyd yr 'i' oherwydd ei fod yn amlwg yn ffurf Saesneg ac o'r diwedd dylem wared ar 'T' ac adennill y ffurf Gymraeg gywir o beidio gynnwys 'T' yn y modd y nodwyd yr enw yn ysgrifenedig gyntaf yn 1254, pan oedd tywysogion Cymru yn rheoli.

Mae'r diolch ar ganmoliaeth felly i'r Cyngor Sir am ddangos y ffordd!


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy