BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Ysgub
Sioned Owens gyda'i thlws 'Actores Orau. Y Gorau Yng Nghymru
Mawrth 2010
Hanes cystadleuaeth ddrama Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

Llongyfarchiadau i Sioned Owens, Sarphle, Llanarmon Dyffryn Ceiriog - aelod o CFfl Dyffryn Tanat - ar ennill y wobr am yr Actores Orau yng Nghystadleuaeth Ddrama CFfI Cymru a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Neuadd Ddyfi, Aberdyfi.

Roedd Sioned yn aelod o gast drama Gymraeg CFfI Dyffryn Tanat, a oedd yn fuddugol yng Nghystadleuaeth Ddrama CFfI Maldwyn yn gynharach ym mis Chwefror.

Cafodd y ddrama, "Lle Bo Camp Bydd Rhemp" gan Gwion a Meinir Lynch, Llangwm, ei gynhyrchu gan Rheinallt Hughes, Tuhwnti'rafon, Llanarmon, a thim o gynorthwywyr a oedd yn cynnwys Lown Roberts, Bryndreiniog; Gareth Evans, Frongoch; Aled Davies, Tybrith; Rhys a Rhiannon Vaughan, Maesmochnant; Catrin Crawshaw, Dolwen; Nesta Lloyd, Y Waun, Sara Mair Jones, Rhosllannerchrugog a Liz Hughes, Tuhwnti'rafon.

Mrs Mair Penri Jones oedd beimiad y gystadleuaeth sirol, a chafodd y ddrama cryn glod ganddi.

Yn ogystal ag ennill y gystadleuaeth sirol, cafodd Sioned y wobr am yr actores orau dros 21 oed, y perfformiad mwyaf doniol, a'r actores orau yn gyffredinol - "clean sweep" go iawn!

Llongyfarchiadau hefyd i CFfI Llanfyllin, a gafodd yr ail wobr yn y gystadleuaeth sirol am ddrama dan gyfarwyddiaeth Eleri Llwyd Jones, Llanfyllin.

Wedi'r Ilwyddiant sirol cafodd aelodau'r clwb y fraint o gynrychioli'r sir yn y gystadleuaeth genedlaethol.

Y beimiad oedd Ffion Bowen, Aberystwyth o Gwmni Theatr Arad Goch, ac eto cafodd y ddrama ganmoliaeth uchel oanddi.

Yn ei beirniadaeth. cvfeiriodd Ffion at y ffaith bod cymaint o ferched yn actio'n wych yn y 6 drama a fu'r cystadlu yn Aberdyfi, felly cyflwyniad gwych oedd i Sioned ennill y wobr an yr actores orau, a oedd yn rhoddedig gan Undeb Amaethwyr Cymru Ilongyfarchiadau i ti!

Cafodd ddrama'r bedwaredd wobr yn gystadleuaeth genedlaethol.

Yr enillwyr oedd Ffederasiwn Brycheiniog a oedd yn cystadlu yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed.

Y cystadleuwyr eraill oedd CFfl Caerwedros, Ceredigion CFfl Dinas Mawddwy, Meirionnydd CFfl Llangadog, Sir Gar a CFf Llysyfran, Sir Benfro.

Bu aelodau eraill o CFfl Dyffryn Tana yn cystadlu yng Nghystadleuaett Ddrama Saesneg y Sir, dar gyfarwyddiaeth Maralene Griffiths Llansanffraid a Geraint Davies, Tybrith Llanrhaeadr YM. Cafodd y ddram, honno cryn ganmoliaeth gan y beirniaid hefyd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy