BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Ysgub
Pedwarawd Elltyn Cyfeillion Drws Agored.
Hydref 2009
Hanes cyfarfod Medi Cyfeillion Drws Agored Festri'r Tabernacl, Llanfyllin.

Cychwynnwyd tymor newydd Cyfeillion Drws Agored yn Festri'r Tabernacl Llanfyllin gydag ymweliad John White, Abertawe, sy'n drefnydd Cymru i Genhadaeth y Gwahangleifion.

Croesawyd ef gan y llywydd, y Parch Sue Lawler. Clywsom drwy sgwrs a darluniau am waith arbennig y gymdeithas Gristnogol hon sy'n cynnig gobaith a gwellhad i'r trueiniaid sy'n dioddef o'r afiechyd erchyll hwn.

Canolbwyntiodd John ei sgwrs ar ei ymweliad diweddar i'r India gan bwysleisio'r gwaith a wneir i drin y clefyd mewn ysbytai, i gynnig help a gwaith i'r dioddefwyr yn eu cymunedau ac i'w helpu gyda chostau addysg - a'r cyfan yn cael ei wneud yn enw Duw.

Gwerthwyd Ilyfrau a chardiau'r Genhadaeth ar ddiwedd y cyfarfod tra roedd yr aelodau'n mwynhau paned a baratowyd gan Decia Blacker a Rhoswen Charles.

Codwyd £264 trwy gasgliad a rhoddion tuag at yr elusen a diolchwyd i bawb am eu cyfraniadau gan y Ilywydd. Ar 7 Hydref bydd Cyfeillion Drws Agored yn dathlu'r Cynhaeaf yng nghwmni Pedwarawd Elltyn. Mae tocynnau ar gael gan Mair Ellis ac aelodau eraill.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy