BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Ysgub
Yn y llun gwelir y Dr Aled Lloyd Davies wrth ochr cerflun o Daniel Taith y Pererinion
Gorffennaf 2009
Hanes taith i Sir y Fflint gan weinidogaeth Bro Dyffrynnoedd Tanat, Cain, Efyrnwy a Llanarmon.

Os yw dwy bererindod i Dŷ Ddewi yn gyfystyr ag un bererindod i Rufain, yna'n sicr mae pererinion Gweinidogaeth Bro Dyffrynnoedd Tanat, Cain, Efyrnwy a Llanarmon wedi teithio digon i fod yn gyfystyr a phererindod i Jerwsalem sawl gwaith drosodd os cyfrir yr holl bererindodau dros y blynyddoedd diwethaf.

Sir y Fflint a'r Wyddgrug oedd y gyrchfan eleni a chafwyd taith lwyddiannus iawn yng nghwmni Dr Aled Lloyd Davies.

Teithiwyd o amgylch tref Yr Wyddgrug ac o amgylch Sir y Fflint gan ymweld a nifer o lefydd o ddiddordeb hanesyddol a chrefyddol, ac roedd ein Gweinidog y Parch Gwyndaf Richards wedi'n paratoi'n dda wrth gynhyrchu taflen o wybodaeth gynhwysfawr, ac ar ben hyn i gyd roedd y stor o wybodaeth a ddaeth allan o enau Aled a hynny'n rhyfeddol a gwych iawn.

Cyn cychwyn ar ein taith o amgylch tref Yr Wyddgrug ymunwyd mewn oedfa Sul y Tadau yng Nghapel Bethesda yng ngofal y Parch Huw Lloyd Powell-Davies, ac yn dilyn mwynhawyd cwmni'r aelodau yn y Festri lle cafwyd croeso mawr a phaned o de gyda'n brechdanau.

Ar ddiwedd y prynhawn mwynhawyd pryd o fwyd ardderchog yn y Springfield Pentre Helygain. Talwyd y diolchiadau ar y bws gan Thomas Morris, yn arbennig i Dr Aled Lloyd Davies, Parch Gwyndaf Richards, Peter Williams a Robin Hughes oedd wedi gwneud y Paratoadau, ac yn olaf ond lleiaf i Geraint y gyrrwr bws hynod ofalus a medrus


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy