BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
23ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Alison Cann gyda Cliff Pope a Rob Edwards Carteref Newydd CRAFT
Tachwedd 2004
Yn rhifyn Mai 2002 o'r Angor soniwyd am weledigaeth CRAFT(Ceredigion RecyclingAnd Furnishing Team) i addasu yr hen blatfforrn yn yr Orsaf ar gyfer dibenion ailgylchu.

O dan y cynllun 'Dim Pen y Daith', ar gost o £2.8m, estynnir y safle a'i droi yn swyddfeydd a siop a chodi adeilad newydd fel gweithdy ar gyfer gwaith coed a thrydan. Gobeithir orffen y gwaith erbyn yr haf nesaf.

I gwrdd a'r gost fe gafodd CRAFT gymorth oddi wrth Gronfa Datblygiadau Rhanbarthol Ewrop, y Cynulliad Cenedlaethol, WDA, Ymddiriedolaeth Treftadaeth y Rheilffyrdd, Cyngor Sir Ceredigion a Chronfa Fawr y Lotri. Mae Allison Cann, Swyddog Datblygu CRAFT, yn diolch i'r Cwmnlau lleol a'r Ganolfan Technoleg Amgen hefyd am eu helpu i wireddu amcanion yr elusen.
Sefydlwyd CRAFT ddeng mlynedd yn ôl; Mae'n trwsio celfi, beiciau ac offer trydanol i bobl ai incwm isel ac yn gwerthu deunydd sydd dros ben i godi incwm. DywedoddCliffordd Pope, y swyddog cyllid, ei bod yn bwysig bod pobl yn defnyddio'r elusen trwy roi iddi eitemau nad oes eu hangen amyn nhw ond a allai fod o ddefnydd i eraill. Dywedodd Andy Rendell, cyd- drefnydd y cwmni eu bod yn rhoi gwaith, hyfforddiant, swyddi a chyfleoedd gwirfoddol ac yn cydweithio a'r Ganolfan Waith, Coleg Ceredigion a'r Brifysgol.
Diolchwn i bawb sy'n gweithio gyda CRAFT am eu gwaith clodwiw.
Galwch mewn i weld beth sydd ganddynt, neu ffoniwch 626532 am ragor o wybodaeth.

Diolch i'r Cyngor

Wrth roi sylw i'r elusen CRAFT yn y rhifyn yma o'r Angor, mae'n iawn ein bod hefyd yn dangos ein gwerthfawrogiad o waith y Cyngor am iddynt ddarparu safle mor gyfleus yn Glan-yr-Afon er mwyn ail- gylchu ein gwastraff ac ar yr un pryd diogelu ein hamgylchfyd. Oes nad oes modd i chi fynd i'r safle, yna holwch y Cyngor am beth i'w wneud a'ch sborion.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy