BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SADWRN
23ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Ann Griffith "0 gallwn fe allwn ni!!"
Rhagfyr 2008

Dyma argraffiadau, Ann Griffith, un o ferched Aber o'r ymgyrch arlywyddol fwyaf arwyddocaol yn hanes yr UDA erioed.

Haf 2007 Symud i fyw i Atlanta, Georgia. Ar yr ail ddydd yma prynu sticer i'r car `Obama `08'.

Droeon cymdogion, cydweithwyr a dieithriaid llwyr yn decharu sgwrs `Rydw i o blaid Obama hefyd.'

Ionawr 2008. Sefyll yn yr oerfel y tu allan i Ebenezer, yr eglwys lle bu Martin Luther King Jr. yn weinidog. Doedd dim lle yn y capel, gwrando ar Barack Obama yn pregethu.

Ei destun oedd chwalu waliau Jericho, a'n herio fod pawb wedi gweiddi gyda'i gilydd i chwalu'r muriau. Sefyll y tu allan a theimlo ein bod mewn man sanctaidd, ar drothwy cam arall, pwysig, hanesyddol.

Chwefror 2008. Allan yn curo ar ddrysau yn rhan orllweinol Atlanta. Ardal dlawd lie mae nifer o bobl ddu yn byw. Annog y bobl i bleidleisio yn y `Primaries' i ethol Obama. Un dyn yn ein gwahodd i mewn; roedd o yn gorfod defnyddio ocsigen er mwyn gallu anadlu. Fe ddangosodd ddwy fedal calon borffor i ni (purple hearts) a enillodd am ei ddewrder yn y rhyfel yn Korea.. `Rydw i wedi meddwl droeon ers hynny pam wnes i roi fy ysgyfaint i'r wlad yma, sydd wedi ein trin ni, pobl ddu, mor wael. Mae Gael pobl wyn yn curo ar fy nrws yn fy annog i bleidleisio dyn du iswydd uchaf y wlad yn rhoi gobaith i mi.'

Mai 2008 Alex, un o fyddin gweithwyr Obama, yn dod i fyw yn ein ty am dri mis. Miloedd yn tyfu yn filiynnau, yn chwarae eu rhan yn ô1 eu gallu.

Haf 2008 Obama yn cael ei ethol I gynrychioli y Blaid Ddemocrataidd. Rhyw deimlad o angrhediniaeth ar dro - efalli y gwnaiff y wlad ei ethol yn Arlywydd. Chwa o obaith ar droed.

Hydref 2008. Curo ar ddrysau eto, y tro yma i annog pobl i gofrestru i bleidleisio (mae y sustem yma yn gymhleth iawn!). Buom allan droeon; un pnawn yn cerdded y strydoedd yn Ward 4, calon y mudiad Hawliau Sifil. Cofrestru pobl digartref gan fwyaf; doedden nhw ddim wedi sylweddoli fod ganddynt yr hawl i bleidleisio. Y pnawn olaf cyn cau y rhestr o bleidleiswyr, ymuno ag eraill mewn gorsaf - a chofrestru dros 130 mewn dwy awr. Mae pob pleidlais yn bwysig.

Siarad, breuddwydio, glawadau ffon, curo ar ddrysau eto - `Gallwn, wir, fe allwn' Yes we can. Doedd dim arall ar y teledu yma, pob math o fanylion dibwys yn dod yn newyddion. Ofni y basa tactegau budr yn gweithio - and y tro yma credu o waelod calon fod mwyafrif y bobl yma yn barod am newid mawr. Rhyfeddu wrth weld pobl yn sefyll am oriau yn disgwyl i bleidleisio....

Tachwedd 4. Deffro am 5 y bore ac isio bod yn Americanes er mwyn gallu pleidleisio ... Ar ô1 diwrnod yn yr ysgol, allan unwaith eto i un o'r miloedd o swyddfeydd Obama dros y wlad i gynnig help. `Ffoniwch y bobl ar y rhestr yma hyd at yr awr olaf. Wedyn aros.

'Fe gerddodd Martin Luther King fel y gallai Obama redeg er mwyn i ni gael hedfan.' 'Yes we did'.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy