BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
llun o gôr ABC yng ngwyl cerdd dant Ystrad Fflur Côr ABC ar y Brig
Rhagfyr 2007
Gan fod yr ŵyl Cerdd Dant yn cael ei chynnal yn lleol yn Ystrad Fflur eleni, mi benderfynodd Côr ABC fynd i gefnogi, gan fentro i faes cwbwl newydd canu gwerin.

Y darn gosod oedd 'Clywch, Clywch', carol blygain i'w chanu'n unsain - profiad gwahanol iawn i ni fel côr pedwar llais.

Fel ail ddarn, ac mewn cyferbyniad llwyr, fe ddewison ni ganu trefniant Hughe Gwynne o 'Hen Ferchetan'.

Roedd 'na wyth côr yn cystadlu, a'r rheini yn dod o bob rhan o Gymru, gan gynnwys côrau timau rygbi'r Sgarlets a'r Gweilch.

Ar ôl rhagwrandawiad yn Ysgol Tregaron, fe gyrhaeddon ni lwyfan Pafiliwn Pontrhydfendigaid yn oriau mân y bore! Roedden ni'n ddigon hapus gyda'r perfformiad, a chan ei bod hi mor hwyr, fe drodd y rhan fwyaf o'r aelodau tua thre, gan golli cyffro'r feirniadaeth a'r canlyniad!

Cafwyd canmoliaeth uchel i safon y gystadleuaeth gan y beirniaid, Delyth Medi a Marilyn Lewis, ac fe ddyfarnwyd y wobr gyntaf, ynghyd â Chwpan Parti'r Ffynnon a thlws yr Ŵyl, i Gôr ABC, gyda dau o gorau ifanc Caerdydd, CF1 ac Aelwyd Waun Ddyfal yn ail ac yn drydydd.

 • Lluniau a chanlyniadau o Ŵyl Cerdd Dant 2007

 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy