BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Efa Gruffudd Yr Urdd yn penodi prif weithredwr newydd
Rhagfyr 2003
Yn ddiweddar cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru benodiad Efa Gruffudd Jones yn Brif Weithredwr nesaf y mudiad. Ar hyn o bryd Efa yw Cyfarwyddwr Datblygur mudiad ac mae wedi gweithio i'r Urdd ers tair blynedd a hanner. Dymar tro cyntaf i Urdd Gobaith Cymru benodi merch fel Prif Weithredwr.

Meddai Rhiannon Lewis, Cadeirydd y mudiad, Mae'r Urdd yn fudiad allweddol yn y Gymru gyfoes gyda 50,000 o aelodau ac yn agos i 200 o staff. Eisoes profodd Efa ei gallu fel Cyfarwyddwr Datblygu lle bu'n llwyddiannus iawn i ddenu nawdd i'r mudiad. Profodd hefyd ei gallu i arwain prosiectau penodol ac i gydweithio'n agos gyda staff, aelodau'r mudiad, gwirfoddolwyr a phartneriaid o'r sector cyhoeddus a phreifat. Rwyn hyderus y bydd penodiad Efa yn un fydd yn sicrhau parhau a llwyddiant y mudiad ac yn ein galluogi i symud ymlaen yn egniol.

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, 'Rwy'n edrych ymlaen at yr her sydd o'n blaen. Ry'n ni'n wynebu cyfnod cyffrous yn dilyn cyhoeddi laith Pawb, sef cynllun gweithredu'r Cynulliad ar gyfer creu Cymru ddwyieithog. Rwyn benderfynol y bydd yr Urdd yn chwarae rhan lawn yn y gwaith o'i wireddu.

Ein nod fydd sicrhau bod plant a phobl ifanc o bob cefndir yn gallu cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau atyniadol sy'n eu galluogi i ddatblygu fel unigolion a mwynhau drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwy'n ei chyfri'n anrhydedd fy mod i'n cael y cyfle i arwain y gwaith hwn.

Bydd Efa yn dechrau ar ei swydd fel Prif Weithredwr yn gynnar yn 2004.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy