BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
The Unknown Llwyddiant 'The Unknown'
Mehefin 2010
Hanes llwyddiant grŵp ska o Aberystwyth o'r enw The Unknown.

Yn ystod haf 2009 dechreuodd grŵp fechgyn ifainc leol chwarae yn y bandstand er mwyn adlonni pobl a oedd yn mynd am dro ar y prom fin nos.

Roedd saith ohonynt i gyd, pump o ddisgyblion o Benweddig a dau ddisgybl o Benglais, er bod un ohonynt, erbyn hyn, yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cerddoriaeth ska yr oeddent yn ei chwarae a'r bechgyn eu hunain oedd yn ysgrifennu'r geiriau ac yn cyfansoddi'r gerddoriaeth.

The Unknown oedd enw'r band a dechreuont gael eu gwahodd i chwarae mewn amrywiol gigs lleol, gan fod yn boblogaidd iawn yn enwedig yn Undeb y Myfyrwyr, a gan grwydro hefyd mor bell ag Abertawe i ddiddanu cynulleidfa.

Uchafbwynt y band hyd yma oedd cystadlu yn Brwydr y Bandiau ar Radio Cymru.

Roedd rownd gyntaf y gystadleuaeth yng ngwesty'r Plu, Aberaeron, ac wedi llwyddo yno dyma gymryd rhan yn y rownd nesaf yng Nghaerfyrddin.

Cawsant lwyddiant unwaith eto gan fynd drwodd i'r rownd gyn-derfynol a oedd yn cael ei darlledu ar Radio Cymru.

Yn y cyfamser cawsant recordio can mewn stiwdio yn Llanelli a chael cyfle i ymddangos ar raglen deledu Uned Pump ar S4C.

Yr enillydd oedd yr un dderbyniai'r fwyaf o bleidleisiau gan wrandawyr drwy Gymru gyfan ac, unwaith eto, 'The Unknown' fu'n llwyddiannus.

Ar Fawrth 23ain eleni cynhaliwyd y rownd derfynol rhwng y tri band a gyrhaeddodd y brig.

Band o Lanelli, yr Angen, a gafodd y fwyaf o bleidleisiau y tro hwn ond derbyniodd The Unknown ganmoliaeth uchel gan y beirniaid. Hoffai aelodau'r band ddiolch vn fawr i bawb a bleidleisiodd.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy