BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Yr Athro Karl Hoffmann Aber yn helpu'r Trydydd Byd
Mehefin 2008
Gwyddonydd lleol sy'n ceisio creu brechiad i oresgyn llyngyr sydd wedi heintio 200 miliwn o bobl.

Efallai bod afonydd a llynnoedd Affrica, De America ac Asia filoedd o filltiroedd o Adeilad Edward Llwyd yin Mhrifysgol Aberystwyth, and dyma le mae Karl Hoffmann, Athro Parasitoleg yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig y Brifysgol (IBERS), ar fin dechrau prosiect ymchwil sydd â'r potensial i wella bywydau miliynau o bobl sy'n cael eu hamlygu'n rheolaidd i lyngyr parasitig Schistosome.

Amcangyfrifir bod tua 200 miliwn o bobl wedi eu heintio gan lyngyr parasitig Schistosome, a hyd at 300,000 o farwolaethau bob blwyddyn.

Prif gartref y llyngyren yw'r corff dynol. Mewn ardaloedd trofannol ac isdrofannol Affrica, De America ac Asia, caiff wyau'r parasit eu rhyddhau i'r amgylchedd gan unigolion heintiedig, gan ddeor wrth gwrdd â dŵr croyw.

Mae'r wyau hyn yn heintio malwod, sydd fel llety dros dro iddynt, hyd nes y bydd cercariae, neu larfae parasitig, yn cael eu rhyddhau. Chwiliant am gartref dynol drwy gydio yn y croen ac yna mudo drwyddo i'r system ysgyfeiniol, ac yn y pen draw i'r gwythiennau sydd o amgylch yr iau a'r bledren.

Dyma lle mae'r llyngyr yn cyrraedd oed cenhedlu ac yn cynhyrchu cannoedd o filoedd o wyau bob dydd.

Caiff Rawer o'r wyau hyn eu rhyddhau mewn carthion dynol, and mae eraill yn aros yn y corff, a gall y llyngyr fyw mewn pobl am hyd at 30 o flynyddoedd.

Er bod modd trin y parasitiaid â chyffuriau, maen nhw wedi dechrau magu ymwrthedd i'r driniaeth arferol, ac mae goblygiadau hyn yn ddifaol, gyda gwir berygl o bandemig a allai daro miliynau o bobl.

Yn ddiweddar, dyfarnodd Ymddiriedolaeth Wellcome, yr elusen ymchwil feddygol fwyaf sy'n ariannu ymchwil i iechyd dynol ac i iechyd anifeiliaid, grant ymchwil prosiect tair blynedd i'r Athro Hoffmann a fydd yn caniatau iddo weithio at greu brechiad i frwydro yn erbyn y llyngyr hyn.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy