BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Cerrig Milltir Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth
Mehefin 2005
Canolfan Aberystwyth yn dathlu eu hugeinfed pen blwydd gyda chynhadledd agored.

I ddathlu ei hugeinfed pen blwydd bydd Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn cynnal cynhadledd ryngwladol bwysig ar y testun 'Cerrig Milltir' rhwng 28 Mehefin a 2 Gorffennaf.

Estynnir croeso cynnes iawn i'r achlysur pwysig hwn i holl ddarllenwyr Yr Angor. Gobeithio y rhowch gefnogaeth i waith y Ganolfan.

Bydd un ar ddeg o ysgolheigion profiadol ac ifanc, ynghyd â chant o siaradwyr eraill o bob rhan o'r byd, yn trafod trobwyntiau arwyddocaol yn natblygiad archaeoleg, hanes, ieithoedd, llenyddiaethau a hunaniaeth genedlaethol Cymru a'r gwledydd Celtaidd eraill. Ymhlith y prif siaradwyr bydd nifer o arbenigwyr o fri fel Barry Cunliffe yr archaeolegydd disglair, Jane Aaron sy'n arbenigo ar hanes merched a Padraig O'Riain, awdurdod ar hanes y saint.

Bydd y Gynhadledd hefyd yn gyfle i bawb ddysgu mwy am brosiectau cyfredol y Ganolfan. Eisoes cwblhawyd nifer o brosiectau arloesol a chyffrous, yn eu plith saith cyfrol ar 'Feirdd y Tywysogion', un ar ddeg cyfrol ar 'Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg', a chwe chyfrol a chwe CD-ROM ar 'Ddiwylliant Gweledol Cymru'.

Ar hyn o bryd y mae tîmau o ymchwilwyr, dan arweiniad Dr Ann Parry Owen, Dr John T. Koch a Dr Mary-Ann Constantine yn gweithio ar brosiectau'n ymwneud â Beirdd yr Uchelwyr, a'r Ieithoedd Celtaidd a Hunaniaeth Geltaidd ac ag Iolo Morganwg a'r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru. Gwelir ffrwyth llafur y prosiectau hyn mewn print yn y dyfodol agos.

Fel y gwelwch, felly, y mae'r Ganolfan, dan arweiniad ei Chyfarwyddwr, yr Athro Geraint H. Jenkins, yn sefydliad ymchwil o statws rhyngwladol ac yn fwrlwm o weithgarwch cyffrous. Meddai'r Athro Jenkins: "Dyma'r digwyddiad pwysicaf ym maes astudiaethau Cymreig a Cheltaidd eleni, ac edrychwn ymlaen yn fawr at ein dathliadau."

Gofynnir i ddarllenwyr Yr Angor gefnogi gwaith y Ganolfan drwy fynychu'r Gynhadledd Cerrig Milltir. Cewch groeso cynnes iawn.

Cynhelir y Gynhadledd ar gampws Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ar Benglais. Ceir manylion pellach am raglen y Gynhadledd ar wefan y Ganolfan. Gellwch hefyd ofyn am fwy o fanylion drwy gysylltu â Vera Bowen, Trefnydd y Gynhadledd. Ffon: 01970 626717 neu e-bost: vera.bowen@cymru.ac.uk


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy