BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Y Cwch 'Freedom' yn yr harbwr Newyddion da o'r Harbwr!
Y llynges bysgota

Mehefin 2003
Y mae rhai yn dweud bod y gwanwyn wedi cyrraedd ac fe sylwodd y trigolion hynny a fu'n ddigon dewr i fentro cerdded i lawr i'r harbwr fod rhai newidiadau yno.

Yn gyntaf, y mae ein llynges bysgota yn ehangu a dau gwch newydd, y ddau wediu peintio'n goch llachar, wed'u hangori yn erbyn cei y dref. Bechgyn lleol a ddysgodd eu crefft oddi ar arfordir Cernyw sydd piau'r ddau.

Efallai fod rhai ohonoch yn cofio John Gorman yn was yr allor yn eglwys y Merthyron Cymreig ym Mhenparcau, ond mae amser yn symud yn ei flaen ac wedi iddo dreulio saith mlynedd yn gweithio ar gychod pysgota crancod o Gernyw, ef bellach yw perchennog Freedom, cwch cimychiaid 33 troedfedd a adeiladwyd yn Falmouth yn 1986 ac a restrwyd yn ddiweddar yn Tarbet ar arfordir gorllewinol yr Alban. Yn wir y mae cysylltiadau Celtaidd cryf i'r Freedom oherwydd bu gynt â pherchnogion yng Nghernyw, yr Alban ac Iwerddon! Y mae John yn gosod 600 o botiau cimwch a chrancod o fewn cylch o 15 militir i Aberystwyth.

Yr ychwanegiad arall yw'r CaraSue, cwch 28 troedfedd a brynwyd gan y brodyr David a Martin Haigh. Y mae gan David flynyddoedd lawer o brofiad yn gweithio ar wahanol longau pysgota llusgrwyd oddi ar arfordir Ilfracombe. Y mae Martin yn llongwr gyda'r llynges fasnach ac fe fydd ef yn helpu pan ddaw adref ar wyliau.

Adeiladwyd y CaraSue yn Looe yng Nghernyw yn 1992 a dyna lle y bu hyd yn ddiweddar. Y maer enw'n dod o gyfuniad o enwau gwraig a merch y cym-berchennog ac fei hailgofrestrwyd yn Aberystwyth yn AB1. Y mae David yn gosod rhwydi yn ogystal â photiau cimwch. Gosodir y rhwydi hyd at 8 milltir allan yn y bae i ddal y crancod corryn syn symud i ddwr mwy bas yn ystod y gwanwyn a'r haf. Mae'r cranc corryn yn medru tyfu hyd at 18 cm ar draws y gragen, ond os ychwanegwch hyd eu coesau gallant fesur dros lathen ar draws. Gosodwyd rhagor o rwydi yn nes i'r lan hefyd i ddal draenogiaid y môr (bass) blasus Bae Ceredigion.

Yn ymyl y cei, ar hyn o bryd, yn cael ei hailwampio ar gyfer tymor pellach o wasanaeth, y maer Halcion. Mae Laurence Burke, ei pherchennog newydd, yn ei gwneud yn barod i redeg tripiau yn y bae, a thripiau pysgota i hyd at wyth o bobl, erbyn diwedd yr haf. Cafodd Laurence brofiad eang gyda John a Nick Hughes ar y cwch Keep Smiling a chan mai ef yw llywiwr y bad achub, bydd pawb a fydd yn teithio gydag ef yn berffaith ddiogel!

William Troughton


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy