BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Cwmni Bwyd Cydweithredol Penparcau a'r gwirfoddolwyr Cwmni bwyd cydweithredol
Mawrth 2010
Hanes cwmni bwyd cydweithredol Penparcau ers iddi ddechrau yn 2004.

Ym mis Ebrill 2004 dechreuwyd cynllun peilot dwy flynedd i ddatblygu cwmniau bwyd cydweithredol yng Nghymru, fel rhan o raglen weithgaredd Llywodraeth y Cynlluniad i gynyddu'r nifer o ffrwythau a llysiau a fwyteir yng Nghymru.

Prif ffocws y cynllun peilot oedd cyflenwi cymaint ag oedd yn bosib o lysiau a ffrwythau lleol a fforddiadwy ar gyfer cymunedau dan anfantais a hynny drwy ddatblygu rhwydweithiau dosbarthu bwyd lleol a chynaliadwy.

Sefydlwyd cwmni bwyd cydweithredol ym Mhenparcau ym mis Mawrth 2009.

Mae gwirfoddolwyr yn cymryd archebion unwaith yr wythnos ac wedyn yn rhoi'r archeb, gyda'r cyfanswm arian sydd wedi ei gasglu, i'r cyfanwerthwr.

Yr wythnos ganlynol bydd y cyfanwerthwr yn cludo'r archeb I'r cwmni bwyd.

Yna bydd y gwirfoddolwyr yn yn rhannu'r cynnyrch yn gyfartal cyn i'r cwsmeriaid gasglu eu harcheb.

Pan mae'r cwsmer yn casglu'r archeb mae modd talu am archeb yr wythnos ganlynol a bydd yr holl broses yn ail-ddechrau unwaith eto.

Mae'n brosiect llwyddianus iawn ac mae cynlluniau i ddechrau cwmni bwyd cydweithredol yn Nhrefechan yn y dyfodol.

Am wybodaeth, ffoniwch Brenda Haines, Swyddog Datblygu Cymunedol, Cymunedau yn Gyntaf, 01970 613235/01970 630459.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy