BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Croeso - dewch i mewn!
Mai 2005
Cyflwyniad i adeilad a holl gyflesterau y Morlan gan Deian Creunant sy'n gweithio yn y Ganolfan newydd sbon yn Aberystwyth.

Mae gen i gyfarfod heddiw yn y Morlan - y ganolfan newydd yng nghanol y dref ar Morfa Mawr. Un fantais fawr yw na fydd angen chwilio am hydoedd am le parcio gan fod digon i'w cael yno - osgoi'r pen tost hynny beth bynnag.

Yr wythnos ddiwethaf doedd e ddim yn edrych yn lle deniadol o gwbl gan fod cymaint o lanast yr adeiladwyr tu allan ond erbyn heddiw mae'n ymddangos yn drawiadol iawn gyda'r arwydd mawr a logo'r Morlan, a'r ffenestri eang yn fy ngwahodd i mewn.

Wrth fynd trwy'r brif fynedfa rwy'n sylweddoli fod y ffenestri yn gwneud eu gwaith yn gampus ac yn llenwi'r cyntedd â golau - y dewis nawr yw dilyn y coridor llydan ymlaen neu droi i'r chwith i weld beth sydd gan y ffordd honno i'w gynnig.

Troi i'r chwith a dod ar draws y lle pwysicaf - y bar coffi! Cyfle nawr i ymlacio gyda phaned o de neu goffi neu rywbeth oerach os yw'n ddiwrnod braf fel heddiw. Y glanhawyr yma yn clirio ar ôl y clwb ieuenctid a fu'n cyfarfod yma neithiwr.

Cyn mynd i'r ystafell gyfarfod taro pen mewn i weld y brif neuadd. Hon yn y broses o gael ei hailosod ar ôl y sioe neithiwr gyda 200 o seddi yn cael eu gwthio'n ddidrafferth o'r neilltu i adael gofod cyfangwbl gwag er mwyn i fyfyrwyr adran ddrama'r Brifysgol gael lle i ymarfer.

Rhai o'r rheiny eisioes wedi cyraedd - un ar ben ysgol yn newid lleoliadau'r goleuadau uwchben a dau arall yn sirchau fod yr offer sain parhaol yn gweithio fel y dylai.

Gan ei bod yn ddiwrnod braf rwy'n ofni na fydd y goleuadau trydan yn cael yr effaith fyddai'r myfyrwyr yn ei ddymuno ond wrth gerdded drwy'r neuadd rwy'n sylwi ar y llenni pwrpasol all ddisgyn dros bob ffenest er mwyn gwneud y lle yn dywyll fel bol buwch a sicrhau y gellid creu pob math o awyrgylch dramatig yma.

Allai ddim peidio a rhoi fy nhrwyn drwy un o'r drysau sydd yn arwain oddi ar y neuadd - stafelloedd newid ynghyd â thoiledau a chawodydd sydd yma - cymharu'n ffafriol â'r West End neu Ganolfan y Mileniwm ddwedwn i!

Rhaid i mi atgoffa fy hun mai yma i weithio ydw i, ac wrth gerdded yn ôl am y stafell gyfarfod sydd yn dal deg ohonom yn gyfforddus rwy'n pasio'r lolfa lle mae grŵp trafod yn cwrdd - canlyniad yr etholiad diweddar yw'r pwnc heddiw o'r hyn allai glywed.

Cyn cychwyn gweithio mae'n siŵr fod amser am un ymweliad arall â'r bar coffi!

Erthygl gan Deian Creunant


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy