BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
18fed Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Linda Healey Dwy ddisg newydd
Mai 2003
Mae dwy gryno ddisg wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar gan gerddorion a chysylltiad agos ag Aberystwyth.
Y gyntaf oedd Ôl ei droed Linda Healy, a lansiwyd gan Sain yng Nghyngerdd Gwlad y Gân yn Theatr Gogledd Cymru, Llandudno ar 27 Mawrth. Ar y ddisg yma mae amrywiaeth o ganeuon, o'r gwerin i'r cyfoes, a llais Linda mor glir ag erioed, er fod naw mlynedd wedi mynd heibio ers cyhoeddi ei CD ddiwethaf.

Mae'r CD yn cynnwys cân deyrnged Linda i'w thad, a fu farw 4 blynedd yn ôl ac alaw hiraethus gan y diweddar Elfed Lewys, a fu'n ddylanwad mawr ar Linda tra bu'n weinidog yn ardal Llanfyllin a Meifod. Ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yn Awst bydd record o oreuon parti Plethyn yn cael ei ryddhau.


Rhodri Davies a'i delyn
Rhodri Davies a'i delyn
Y telynor ifanc Rhodri Davies, a anwyd ac a fagwyd yn Aberystwyth yw cerddor Trem, yr ail gryno ddisg, a gyhoeddwyd gan Confront. Mae Rhodri wedi bod yn canu'r delyn er pan oedd yn saith oed ac wedi cyfeilio i'r gantores Charlotte Church ers dechrau ei gyrfa, ond nid cerddoriaeth draddodiadol y delyn sydd ganddo yn y ddisg yma.

Yn ei eiriau ei hun "cerfluno swn" y mae Rhodri yn Trem, ac yn wir, fe fu'n astudio celfyddyd cyn dilyn cwrs gradd cerddoriaeth yn Sheffield. Mae'n llwyddo i greu synau cwbl annisgwyl wrth ddefnyddio technegau arbrofol. Mewn un darn mae'n chwarae'r delyn gan ddefnyddio bwa soddgrwth, dro arall mae'n gosod polystyrene rhwng y tannau i gynhyrchu swn caletach. Nid dyma'r swn rydym wedi arfer ei glywed o'r delyn!

Yn ddiweddar gwelwyd adolygiad o Trem yn y Sunday Times a da oedd gweld ei fod yn cael y clod uchaf, sef tair seren. Mae'n siwr y bydd tipyn o drafod am y CD yma, ac fe fydd Rhodri wrth ei fodd, gan mai ei nod wrth greu cerddoriaeth, medde fe, yw gwneud i bobl feddwl.

Ym mis Gorffennaf bydd Rhodri'n mynd ar daith i Siapan. Ein dymuniadau gorau iddo.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy