BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

LLUN
14eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Helen Emanuel Davies, Rhodri Owen, Siân Lloyd a Ray Gravelle Gwobr i Ganolfan Astudiaethau Addysg Aberystwyth (CAA)
Ionawr 2004
Dyfarnwyd gwobr gyntaf i'r Ganolfan Astudiaethau Addysg yn ddiweddar yng nghystadleuaeth Gwobrau Sgiliau Sylfaenol.

Cyhoeddwyd enwau'r buddugwyr mewn seremoni arbennig yng ngwesty crand Dewi Sant yn ardal y Bae yng Nghaerdydd gerbron cynulleidfa o gyhoeddwyr ac addysgwyr blaenllaw. Dyfarnwyd y wobr gyntaf i'r Ganolfan yn y dosbarth Llythrennedd Cynradd Cymraeg am Gyfres Clic.

Meddai Helen Emanuel Davies, Cyfarwyddwr y Ganolfan, 'Mae'r Ganolfan yn falch iawn o fod wedi derbyn yr anrhydedd hon. Mae Cyfres CIic yn boblogaidd ymysg athrawon a phlant ac mae gwobr fel hon yn deyrnged i ymroddiad awduron a staff fel ei gilydd.'

Cynllun darllen sy'n cynnwys agweddau ar siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yw Cyfres Clic, ac mae ar gyfer disgyblion ym Mlynyddoedd 6,7 ac 8 sydd ag oed darllen yn y Gymraeg yn is na'u hoed cronolegol. Mae ynddi 52 o lyfrau a dwy Ffeil Adnoddau yn cyd-fynd â'r llyfrau.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy