BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MAWRTH
22ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Gwenallt Llwyd Ifan Dechrau Cyfnod Newydd
Hydref 2009
Yr Angor yn holi prifathro newydd Ysgol Penweddig, Gwenallt Llwyd Ifan.

Dros y ftwyddyn ddiwethaf mae Ysgol Penweddig wedi gweld newid sylweddol, ac ym mis Medi eleni roedd y tymor yn dechrau gydag Uwch Dim Rheoli gwbl wahanol i'r un oedd yno flwyddyn yn ôl.

Ag yntau'n dechrau cynefino a'i swydd newydd, llwyddodd yr Angor i ddwyn deng munud o ddiwrnod prysur y Pennaeth, Gwenallt Llwyd Ifan, gan ei holi am ei swydd newydd.

Yr Angor: Gwta fis i mewn i'r swydd - beth yw eich argraffiadau o Benweddig?

Gwenallt Llwyd Ifan: Wel mae Penweddig yn ysgol dda iawn, a photensial iddi fod hyd yn oed yn fwy ardderchog. Yn barod, rwy'n gweld bod 'na bobl ifanc gwbl gwbl arbennig yma, a'r set o staff mwyaf amryddawn i mi ddod ar eu traws nhw, ac mae'r gefnogaeth rwy'di gael gan bawb yn barod yn wych. Ryn ni wedi gwneud rhai newidiadau bach i roi siap i'r diwrnod: pethau fel dod â gwasanaeth yn ôl i'r bore, er mwyn cyfarfod â gilydd a chael negeseuon i'r disgyblion, ac ryn ni hefyd wedi dod ag ychydig bach o gerddoriaeth yn ô1 i'r gwasanaeth, a phwy a ŵyr falle mewn wythnos neu ddwy ddown ni a chanu'n ô1 hefyd - bydd hynny'n her! Dwyf i ddim wedi gweld cystal adnoddau mewn ysgol yn unman - nid yr adeilad yn unig ond hefyd adnoddau dynol - pobl wych iawn, ac o gael pawb yn mynd i'r un cyfeiriad, fyddwn ni'n hedfan yn fuan iawn!

Yr Angor: Oes yna newidiadau mawr ar y gweill?

Gwenallt Llwyd Ifan: Mae lle i ni edrych ar sut mae'r cwricwlwm yn gweithio, a chynnig mwy o opsiyne i'r disgyblion. Mae pobl yn disgwyl mwy o gyfleoedd galwedigaethol y dyddie hyn, felly hoffwn i fod yr ysgol hon yn datblygu i fod yn un sy'n rhoi cyfleoedd cynnar i bobl arbenigo a datblygu eu meysydd diddordeb. Mae angen i ni gynnwys pethau sy'n berthnasol i r bobl ifanc; a'u paratoi nhw ar gyfer y byd gwaith a falle edrych ar fwy o gyrsiau i ychwanegu at y pethe traddodiadol ni wedi bod yn eu gwneud mor dda dros y blynyddoedd. Falle bod lle i ni feddwl yn greadigol i r cyfeiriad yna.

Yr Angor: Sut le fydd Penweddig ymhen deng mlynedd?

Gwenallt Llwyd Ifan: Heb os fe fydd hi 'n ysgol ardderchog, yn amlwg yn genedlaethol o ran ei safonau a'r cyfleoedd mae'n eu cynnig i bobl ifanc. Rwyf am i ni gynnwys rhieni a disgyblion a hefyd cyflogwyr lleol yn ein trafodaethau a'r datblygiadh fydd yn galluogi i ni ddod i gonsensws gyfeiriad yr ysgol.. Fe fydd Penweddig y ysgol gynhwysol fydd yn rhoi hyder i bobl ifanc sefyll fel Cymry yn Ewrop a'r byd.

Dymuniadau gorau'r Angor fell, ysgol ar ddechrau'r cyfnod newydd cyffrous hwn, ac edrychwn ymlaen at gael darllen am ei llwyddiannai yn nhudalennau'r papur hwn.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy