BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Canolbarth

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Yr Angor
Aberystwyth Yr Angor yn dathlu
Hydref 2007
Yr Angor yn dathlu eu tri chanfed rhifyn a Rhodri Glyn Thomas, Gweinidog Treftadaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yn llongyfarch.

"Fe dreuliais i dair blynedd hapus a difyr yn astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth o 1975-1978. Mae'r atgofion o'r Hen Goleg, cicio'r bar, y bywyd cymdeithasol gwych, a datblygiadau gwleidyddol cynhyrfus y cyfnod o hyd yn felys yn y cof.

"Mae'r Angor a holl bapurau bro Cymru yn rhan annatod o we ddiwylliannol ein cymunedau Cymreig. Mae'r papur bro yn cadw'i le fel ffordd syml, effeithiol a chyfeillgar o gyfathrebu mewn cymdeithas a ddominyddir yn gynyddol gan ddatblygiadau technolegol, amhersonol- ffrind annwyl ac adnabyddus, yn llawn clecs a gwybodaeth.

"Rwy'n falch bod Llywodraeth y Cynulliad drwy nawdd ariannol gan Fwrdd yr Iaith yn cydnabod pwysigrwydd papurau bro fel yr Angor, a'r rol bwysig yr ydych chi'n chwarae wrth glymu cymunedau Cymraeg lleol at ei gilydd.

"Llongyfarchiadau i'r Angor, ar gyrraedd carreg filltir nodedig a phob lwc ar gyfer y dyfodol."

Y Dyddiau Cynnar
Yn 1997, a'rAngor yn dathlu ugain mlynedd, cawsom gyngerdd mawreddog yn y Tabernacl. A dyma ni'n awr yn dal i gyhoeddi'r Angor, yn 2007.

Logo Yr AngorLlywelyn Phillips a gafodd y syniad o gael papur bro i Aberystwyth. Arian byw o ddyn oedd ef ac anodd oedd gwrthod dim a ofynnai. Yn y flwyddyn 1977 yr oedd papurau bro yn dechrau britho Cymru; ond tref yw Aberystwyth, nid bro; ond beth yw Penparcau, Llanbadarn Fawr, Y Waunfawr a Chomins Coch? Dyma ein bro (sylwaf erbyn hyn mai papur lleol yw'r Angor, !)

Ym Mis Hydref 1977 y daeth y rhifyn cyntaf allan, a Menna Lloyd Williams yn gyd-olygydd â Llywelyn Phillips a minnau druan yn ysgrifennydd. Nid oedd gan neb awgrym o beth i alw'r papur. Ar ol dod adre dyma enw yn dyfod i mi o rywle, a chofiaf deleffonio Llywelyn Phillips ac awgrymu "Yr Angor": derbyniodd yntau fy awgrym.

Ymhen dwy flynedd penderfynodd roi'r gorau i fod yn olygydd a daeth i'm gweld. "Chi yw'r golygydd" meddai wrthyf.

Ymhen dwy flynedd a hanner sylweddolais nad oedd gennyf fawr o amser i wneud dim ond cadw tŷ a golygu'r Angor, felly dyma alw pwyllgor.

Gofynnais i Mrs Margaret Lloyd Hughes gymryd at y gwaith ond yr oedd hi newydd dderbyn swydd amser llawn. Bu raid bodloni ar gael golygyddion gwahahnol bob mis. Yn ddelfrydol golygai hynny gael syniadau newydd ac amrywiaeth a rhagor o olygyddion. Gwyddom i gydweithwyr ffyddlon yr Angor gymaint o gur pen a olygai hyn. Daeth Mrs Luned Gruffudd yn is-ysgrifennydd a chymryd darn mawr o'r gwaith gweinyddol oddi arnaf.

Ond y mae'n waith gwerth ei wneud. Lle arall y gellwch chi ddarllen yn Gymraeg yr holl hanesion am bobl a chymdeithasau'r dref?

Rhoddais y gorau i fod yn ysgrifennydd ym 1999 a chefais bowlen risial hardd yn anrheg.

Daliaf i gael llyfrau i'w hadolygu ac y mae'n bleser cael tynnu sylw at weithiau awduron lleol a chenedlaethol.

Trwy weithio ar yr Angor deuthum i gysylltiad â phobl y dre, pobl na fyddwn wedi'u cyfarfod fel arall, a pheth hyfryd oedd cael pobol yn cynnig eu stori yn ddigymell.

Mari Ellis

 • Gwefan Aberystwyth

 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy